гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Студент защити дипломна теза "Дигитализация на документооборота на Общински съвет - Варна"

03 Юни 2020

Могат ли Общинските съвети в България да дигитализират документооборота си? И как опитът и натрупаните знания на студентите на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ще са от помощ на държавната администрация?

Вижте вдъхновяващата история на Галя Георгиева - дипломант на специалност "Информатика и компютърни науки" и началник отдел "Връзки с обществеността и административно правен" в Общински съвет - Варна. Преди дни Галя Георгиева защити с отличен своята дипломна теза на тема "Дигитализация на документооборота на Общински съвет - Варна".Разработката предлага технологични решения, с които да се оптимизира работата на общинската администрация по отношение на документооборота. Това от една страна ще ускори придвижването на документите в администрацията, а от друга - ще даде възможност да се изградят системи, които да натрупат и организират информацията в структурирани бази от данни, които да се използват за извличане на нови знания. "Както системите, така и хората трябва да говорят помежду си", каза Галя пред Държавната изпитна комисия.

За своята дипломна защита тя получи подкрепящо писмо от Председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов. В него се казва, че над 20 000 архивни страници от документите, генерирани от Общинския съвет вече са в дигитален формат и архивът е достъпен за гражданите и онлайн. "Вярвам, че това бе първата стъпка в правилната посока, затова продължаваме да проучваме и търсим иновативни решения, които да подобрят работата ни и взаимодействието ни с гражданите... Изразявам своята подкрепа за разработване на идеите, заложени в дипломната разработка на дипломанта Галя Георгиева".

► Обучението в специалност "Информатика и компютърни науки" е в редовна и дистанционна форма. Как да кандидатствате, вижте на:
http://ksp.vfu.bg/…/spetsi…/informatika_i_kompiutarni_nauki/

►  Още за магистърската програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса", вижте на:
http://ksp.vfu.bg/magistar/specialnosti/65

Кандидатстването в университета е изцяло отлайн 24/7 на www.vfu.bg.