гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Счетоводители и одитори се обучават във ВСУ по Закона за мерките срещу изпиране на пари

14 Октомври 2019Юридическият факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” провежда поредно обучение на задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари,  съгласно нормативните изисквания и Правилника за прилагането му. Курсът ще се проведе на 16 октомври 2019 г. от 9,30 ч. в заседателната зала на Юридическия факултет. В него ще участват счетоводители и одитори.

Курсът е подходящ също за представители на неправителствени организации, търговци на едро, агенции за недвижими имоти, обменни бюра, застрахователни посредници, регистрирани одитори, счетоводители, частни съдебни изпълнители, пощенски оператори, професионални спортни клубове и др.


В рамките на обучението, което е до осем учебни часа, участниците придобиват знания по основните понятия от наказателното, гражданското и търговското право, изискванията на превантивното законодателство и организацията на дейността от задължените лица. Ще се коментират въпроси, свързани с управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм от задължените лица.

Курсът се води от преподаватели на катедра „Правни науки“ във Варненския свободен университет - доц. д-р Валентин Недев – специалист по наказателно право, криминология и криминалистика, доц. д-р Станислава Минева - специалист в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма и ас. Рая Христова – адвокат във Варненската адвокатска колегия.

При успешно завършване на обучението, участниците получават сертификати.

Курсът може да се проведе както във Варна, така и в други градове на страната, според интереса на групите, подали заявка.

През обучението вече успешно преминаха представители на държавни, общински и неправителствени организации.

Предстои организиране на продължаващо обучение с практическа насоченост, като участниците във въвеждащото обучение ще ползват преференции.
 
Как може да се включите в обучението, вижте тук.