гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Счетоводители и одитори се обучават по чл. 4 от ЗМИП

16 Октомври 2019

 


В заседателната зала на Юридическия факултет на Варненския свободен университет, започна обучението на група счетоводители и одитори по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, съгласно нормативните изисквания и Правилника за прилагането му.

Курсът се води от преподаватели на катедра „Правни науки“ във Варненския свободен университет - доц. д-р Валентин Недев – специалист по наказателно право, криминология и криминалистика, ас. Рая Христова – адвокат във Варненската адвокатска колегия и Орлин Минчев.

През обучението вече успешно преминаха представители на държавни, общински и неправителствени организации. То е подходящо и за представители на неправителствени организации, търговци на едро, агенции за недвижими имоти, обменни бюра, застрахователни посредници, регистрирани одитори, счетоводители, частни съдебни изпълнители, пощенски оператори, професионални спортни клубове и др.

В рамките на осем учебни часа, участниците придобиват знания по основните понятия от наказателното, гражданското и търговското право, изискванията на превантивното законодателство и организацията на дейността от задължените лица. Коментират се въпроси, свързани с управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм от задължените лица.

При успешно завършване на обучението, участниците получават сертификати.

Курсът може да се проведе както във Варна, така и в други градове на страната, според интереса на групите, подали заявка.

За контакти:
Николинка Даскалова
Ръководител сектор „Дипломиране и сертифициране”
052 359 639
e-mail: sektor_ds@abv.bg

За продължаващо обучение може да заявите интерес на: sektor_ds@abv.bg