гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Съвременни педагогически технологии изучаваха във ВСУ студенти от 14 европейски университети

22 Август 2018Юбилейната Х Международна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“ бе тържествено открита от  Президента на ВСУ проф. д.ик.н. Анна Недялкова, която  нарече Школата  „устойчива образователна марка в обучението по руски език в Европа“.  Школата има 564 випускници от 18 европейски и азиатски страни. През 2018 г. участниците в нея представят 14 европейски университета от 10 страни. 
Проф. Недялкова благодари за подкрепата на проекта на:  фонд „Русский мир“, Община - Варна, Представителството на Россътрудничество в България, Генералното консулство на  Руската Федерация във Варна,  Националното издателство за образование и наука „АзБуки“ при на МОН и Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и култура.

Проф. Недялкова изрази своята признателност към преподавателите на Школата за  творческия им подход и труд, обогатяващ знанията на младите русисти, и  за системния им принос към методиката на преподаване на руски език като чужд. На участниците  проф. Недялкова пожела удовлетворение от всичко, научено в Школата, и удоволствие от общуването с българските студенти.

С приветствени думи към ръководството на университета и участниците в Школата се обърнаха  представителят на Фонд „Русский мир“ – В. Л. Литаренко, генералният консул на Русия във Варна - В. А. Климанов, ръководителят на Представителството на Россътрудничество в България - П. В. Журавлев, директорът на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна – г-жа Лилия Христова, директорът на национално издателство „Азбуки“ – д-р Надя Кантарева-Барух и мн. др.

Организаторите и участниците в Школата получиха поздравителни адреси от изпълнителния директор на Фонд „Русский мир“ В. В. Кочин, от ректорите на  Шуменския университет, Пловдивския университет и Нов Български университет, от ръководителите на катедрите по русистика в много български университети, началника на регионалния инспекторат по образование,   директори на училища с изучаване на руски език и мн. др.  В концерта по повод откриването на Школата взеха участие солистът на Варненската опера – Гео Чобанова, Кристина Христова и Академическият танцов театър  на  Варненския свободен университет.
 
Как да се използват иновациите в обучението по руски език бе основна тема на занятията на Юбилейната  Х Международна квалификационна школа.
 Пленарната лекция на проф. д-р Г.Н.Шамонина и проф. д.пед.н. Л.В.Московкин  „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд или На какво ви учи Школата?“ бе ретроспективен анализ на  десетгодишния опит на Международната квалификационна школа на ВСУ. Бяха обобщени добрите практики в внедряването на продуктивните иновативни технологии  (проектна, театрална, екскурзионна), информационните технологии, обучението чрез приказки, песни и танци. Изводите са, че десет години Школата запознава с актуалните процеси в развитието на руския език, с направленията на съвременната лингводидактика, със съвременните педагогически технологии, компютърните програми, необходими на преподавателя по руски език, с мрежовите ресурси в помощ на преподавателя, а най-вече, Школата учи на педагогическо майсторство, избор на индивидуален педагогически стил на работа и на любов към професията.

Една от ключовите теми бе кинотехнологията - технология за обучение по чужд език в процеса на създаване на видео филми. Проф. Л. В. Московкин запозна участниците с опита на преподаватели по руски език от Австрия, Чехия и Литва по използване на кинотехнологията, нейните теоретични основи, основни етапи на работа, така също и с компютърните програми за монтаж на филми. Участниците трябваше да създадат собствени видео филми, които да се използват като учебни пособия в обучението по руски език. 6 международни отбора избираха тема на учебен филм, писаха сценарии, снимаха и монтираха филми.

В последния ден на Школата бе организиран кинофестивал, на който бяха представени 6 учебни филма. Първо място бе присъдено на филма «Всё включено», подготвен от отбор №1 - С. Даскалова (България), Г. Звонарьова (Русия), А. Иванов (България), А. Кехайова (България), В. Орсоня (Италия), С. Хорват (Румъния), М. Янкович (Полша). Победителите получиха почетни грамоти и подаръци – учебници по руски език и монографии на проф. Л. В. Московкин и проф. Г. Н. Шамонина. 

Много майсторски класове и методически семинари – практикуми бяха част от програмата на Школата. Майсторският клас «Нови интернет-технологии за преподавателя и студента» на Д. Ю. Букин представи най-популярните мобилни приложения за изучаване на руски език. Бе проведен експеримент за професионална оценка на приложенията.

Поетиката на танца и неговия универсален език бе тема на доц. д-р Н.П.Чернева. Чрез примера на прецедентната за руската лингвокултура песен и танц  „Калинка“ бе илюстрирана възможността за съчетаване на  изучаването на  чужд език с музика н и танц на начален етап на обучението.  Методическата идея е привлекателна със синергията на традиционните методи и съвременните педагогически технологии. След обсъждане на вариантите на методическа разработка на урок за малки деца /6-8 години/  се състоя флашмоб, в който участниците от  Русия, България, Сърбия, Италия  Грузия показаха не само уменията си да танцуват, но и знанията си за националната специфика на езика на танца.

Звездната нощ на русистите започна с майсторски клас на Д.Ю.Букин «Граматика в акорди», посветен на песенната технология с цел затвърждаване на граматични навици. Песенният материал бе представен като видео клипове, а студентите самостоятелно съставяха упражнения към текстовете. За финал бе предложена реконструкция на текста на песента «Замыкая круг», с което участниците се справиха успешно. Звездната нощ продължи  с индивидуални изпълнения - театрални, танцови и музикални на студентите от България, Полша, Румъния и Грузия.

Традиционна за  Международната квалификационна школа е темата за речниците, които играят важна роля в работата на  преподавателя по чужд език. Лекцията на  проф. В. А. Ефремов «Речници в интернет и интернет-речници» бе посветена на правилното използване на интернет ресурси за различни видове речници. Дискутирани бяха възможностите на академичните източници, използвани при изучаване на етимологията на руския език  (www.etymolog.ruslang.ru). Особено внимание бе отделено на силните и слаби страни на най-известните информационни портали (www.gramota.ruwww.gramma.ru) и речникови ресурси  (www.dic.academic.ru).  

Занятията по игрови технологии включваха анализ на съвременните подходи към “едютейнмънта“ или т.н. „игразование“. След кратък увод в историята на термина бяха представени съвременните западни и руски концепции за игразованието. В майсторския клас на Д.Ю.Букин  участниците се научиха да определят целите и задачите на учебните игри.  4 отбора реализираха игри за развитие на различни комуникативни навици и умения.  Лекцията на проф. В.А.Ефремов  продължи анализа на едютейнмънта в лингводидактиката с акцент върху новия чуждестранен опит в тази област /т.н. „френски ателиета“/ и към иновационните форми на обучение с помощта на електронните технологии /например, езикови игри с емотикони/.

В майсторския клас на проф. В. А. Ефремов „Митове за руския език: on-line“ бяха развенчани модните напоследък лингвистични митове. Като предпоставка за анализа на заблужденията за езика послужи изследване на интернет комуникацията, която влияе върху съвременните език и реч минимум в три направления: чрез нови форми на наивистична лингвистика, чрез наивистична лексикография и чрез дейността на различни интернет – дружества (лингвофрики, граммар-наци и др.). Най-интересните примери за лъжливи факти за руския език (например, трудността за неговото изучаване от чужденци) бяха иронично обсъдени в рамките на непринудена беседа с участниците в школата.
 На закриването на Школата проф. д-р Теодора Бакърджиева представи новия проект на ВСУ „Дигитално образование за икономически растеж и социално приобщаване и покани участниците да станат част от най-новите магистърски програми на ВСУ.
 Юбилейната международна квалификационна школа завърши с връчване на сертификати и награждаване на победителите в конкурса «Методическа идея. Фразеологично пътешествие "Пир на весь мир", или Как да работим с фразеологизмите в национална аудитория?» Тази година първо място бе присъдено на Шуменския университет, второ място на отбора на Пловдивския университет, а трето - на отбора на Самцхе-Джавахетския университет (Грузия). 
На ръководителите на делегациите бе връчено  Благодарствено писмо до ректорите на университетите от Президента на ВСУ проф. д.ик.н. Анна Недялкова.
Варненският свободен университет и Фонд „Русский мир“ получиха  много благодарности за организацията и провеждането на Школата,  за високото научно равнище на програмата, за творческата атмосфера и непрекъсната грижа за професионалното развитие на младите русисти в Европа.