гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” до студентите от Кипър

05 Август 2020

(текстът на български език е по-долу)

Ι έδρα της Νομικής Σχολής του Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, ενημερώνη τους πρώην φοιτητές απο τη Κυπριακη΄Διμοκρατηα,  οι οποίοι έχουν πάρει πτηχείο –Bachelor Degree “Counteraction to crime and public order protection” και Forensic science expertise” – Μaster, ότι μπορούν να σνεχίσουν στην ειδικότητα “Νομικη” του Πανεπιστημίου μας – on line  (διαδυκτιακά). Οι εξετάσεις του νομικού κλάδου που έχουν δοθεί απο εσάς, αναγνωρίζονται απο Varna Free University “ Chernorizets Hrabar”, με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου φοίτησης σας.

Για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι θέλοθν να φοιτούν στη Νομική Σχολή σιστήνουμε τις ειδικότητες: Bachelor Degree “Counteraction to crime and public order protection” και Forensic science expertise” – Μaster. Τα μσυήματα υα γίνονται στην
Ελληνική γλώσσα, σε όλες τις ειδικότητες, μέσω διαδυκτίου. Το πτηχείο του Varna Free University “ Chernorizets Hrabar”,  αναγνωρίζεται από Ευρωπαική  Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 00357 99 893453 – Πράβδα Ηλίεβα, e-mail: pravda.72@abv.bg


Ръководството на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” уведомява бившите си студенти от Република Кипър, които са завършили бакалавърска специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и магистърска програма „Криминалистически експертизи”, че могат да продължат обучението си в специалност „Право” в нашия университет. Изпитите по правни учебни дисциплини, които са положени в тези специалности ще им бъдат признати. По този начин ще се съкрати срокът на обучението.

За гражданите на Република Кипър, желаещи да се обучават в Юридическия факултет на Варненския свободен университет предлагаме обучение и в бакалавърските специалности „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, „Защита на националната сигурност” и магистърската специалност „Криминалистически експертизи”.

Кипърските студенти ще бъдат обучавани на гръцки език on line по всички специалности. Дипломите, издадени от Варнеския свободен университет „Черноризец Храбър” се признават в Европейския съюз.
По-конкретна информация можете да получите на тел. 0035799893453;  pravda.72@abv.bg  – г-жа Правда Илиева.