гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

С лекции на топ експерти стартира обучението в магистърската програма „Кръгова икономика“ във Варна

27 Ноември 2018

За старта на обучението в единствената в страната магистърска програма „Кръгова икономика“ на 1 декември във Варненския свободен университет пристигат почетният директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия Джордж Кремлис, председателят на Парламентарната комисия по околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, професорът от Атинския технически университет проф. Мария Лоизиду, Изпълнителният директор на рециклиращи центрове TEXAN, Атина д-р Панайотис Мургос и инвестиционният консултант Алкис Ставридис.
Официалният старт на обучението ще бъде даден в 10 часа на 1 декември в Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. В рамките на събитието ще бъдат официално връчени студентските книжки на 30-те магистранти от първия випуск на магистърската програма.

Брифинг за медиите с участието на чуждестранните лектори е планиран за 11:00 часа.

Обучението ще продължи в 12:30 ч. с лекциите на почетния директор на дирекция „Околна среда“ към Европейската комисия – Джордж Кремлис по темите „Предизвикателствата пред Европа днес“ и „Кръгова икономика“.

От 15:20 ч. председателят на Парламентарната комисия по околната среда и водите г-жа Ивелина Василева ще представи „Законодателната рамка в сферата на отпадъците“.

Учебният ден ще завърши с лекция на финансовия консултант Алкис Ставридис „Финансови модели в кръговата икономика“ от 16:30 ч.

Темите са част от лекционния курс на единствената у нас магистърска програма, която се реализира с подкрепата на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК, Министерството на околната среда и водите и Парламентарната комисия по околната среда и водите. Тя интегрира в комплексно, специализирано и иновативно обучение актуалните проблеми на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания.
Програмата предлага възможност за обучение в областта на екологичните иновации и подготвя за новите професии в контекста на трансформацията от линейна към кръгова икономика. Учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на екологията и устойчивото развитие, кръговата икономика и управлението на проекти.
Във втория ден от обучението студентите ще се срещнат с професора от Техническия университет в Атина Мария Лоизиду, която ще коментира новите технологии в управлението на отпадъците и с изпълнителния директор на рециклиращи центрове TEXAN д-р Панайотис Мургос, който ще представи  екологичния парк на Атина и новите технологии за разделно събиране и рециклиране на отпадъци.

Лекциите, предвидени в първите два дни на обучението ще бъдат публични за всички с интереси в областта на кръговата икономика.

Месец по-рано обучението по програмата стартира във филиала на Варненския свободен университет в Смолян, където се обучават 35 студенти – кметове на общини, представители на общински администрации и бизнеса.

„Това е пионерска магистърска програма. Първата създадена от европейски университет. В нея ще изучавате икономическите, социалните, правните и техническите параметри на кръговата икономика. Тази материя е приоритет на Европейския съюз. Това е нов икономически модел, който е подкрепян от европейските фондове в текущия програмен период и ще бъде отново ключов приоритет за следващия период – от 2021 до 2027 г. Плановете са все повече европейски средства да бъдат отделяни за прилагане на стандартите в областта на кръговата икономика. По този начин ще бъдат създадени много нови работни места в областта на еко иновациите – в публичния сектор, местните администрации и частния сектор, ще има възможност за развитието на нови бизнеси“, категоричен е Джордж Кремлис, под чийто патронаж се реализира програмата.