гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Тържествена церемония за дипломиране на студенти от Випуск 2018 на Филиал Смолян

02 Юни 2019


Дипломите си получиха 154-ма абсолвенти от ВСУ „Черноризец Храбър”, Филиал-Смолян, със специалности в бакалавърска степен „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Международни икономически отношения“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Защита на националната сигурност“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Публична администрация и мениджмънт“, и магистри по програмите „Европейска администрация – управление на публични проекти“, „Данъчен и митнически контрол“, „Управление на международни бизнес-проекти“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“. Във Випуск 2019 на Филиал-Смолян към ВСУ с пълно отличие от Магистърска програма „Управление на международни бизнес-проекти“ завършва Сийка Бушева.

Дипломите на отличниците връчиха председателят на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър” проф. д.ик.н. Анна Недялкова, областният управител Недялко Славов и кметът на община Смолян Николай Мелемов. Сред гостите бяха представители на академичната общност, кметове на общини от региона и страната, ръководители и представители на институции и ведомства, родители и журналисти.

Абсолвентите и гостите на тържеството бяха поздравени с музикални изпълнения и танци от народния певец Николай Славеев и Детски танцов състав към НЧ „Кирил Маджаров“-Смолян, поканени по повода от Филиал-Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“.

„Днес, получавайки дипломите си, вие не получавате просто една холограма на наученото и изживяното в Университета. Получавате вашата легитимация към реализиране на вашите професионални цели и житейски планове.“, каза областният управител Недялко Славов в приветственото си слово към абсолвентите от Випуск 2018 на Филиал-Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“. Той ги призова да не забравят висшето учебно заведение, което завършват, прекрасния град Смолян и Родопите, да не забравят състудентите и преподавателите си, които са готови да ги подкрепят в трудностите и за в бъдеще. „Изкачвайте стъпалата на вашата професионална кариера с почтеност, защото почтеността е по-голям капитал от материалното състояние! Защитавайки вашия авторитет, вие изграждате авторитета на вашия университет, чийто дипломи получавате днес.“, допълни Славов, като призова завършващите, реализирайки собствените си планове, да се ангажират и в решаването на обществени проблеми. „Изграждайте по-добър, не само собствен свят, но и околен. Само така ще постигнем обществото, в което всички ние желаем да живеем.“ Той пожела на добър час и успешна професионална реализация на абсолвентите. Областният управител изказа благодарности към Варненския свободен университет и местния филиал, към проф. Недялкова, д-р Пържанова и цялата академична общност, за доброто взаимодействие с местната и държавната власт, за това, че се включват в решаването  на важните обществени проблеми и са ангажирани със значимите обществени каузи. „Варненският свободен университет с Филиал в Смолян се утвърждава сред лидерите в добавянето на иновации в науката, културата, образованието, управлението, и затова е предпочитан партньор, не само в сферата на образованието, а и от всички останали институции, в името на разрешаване проблемите на Смолянския регион.“, каза Славов като изрази увереност, че и за в бъдеще добрата съвместна работа ще продължи.Проф. д.ик.н. Анна Недялкова – председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър”, изказа благодарности към ръководството на Филиал-Смолян, към д-р Анелия Пържанова и всички, които работят за утвърждаването на Филиала в център на културата, образованието и науката. „Благодаря ви, колеги, че ми давате основание с гордост да заявя, че Филиалът в Смолян стана една от най-силните и авторитетни структури на Варненския свободен университет.“ Проф. Недялкова отбеляза, че Филиал-Смолян е извървял големите крачки към създаване на новия образователен модел за времето, в което живеем, в новите специалности, които принадлежат на бъдещето. Тя изказа специални благодарности към областния управител Недялко Славов, всички кметове от региона, приятели и партньори за доброто сътрудничество.

Проф. Недялкова пожела на абсолвентите да бъдат горди и достойни българи, защото народните музикални изпълнения на тази сцена днес и придобитите тук знания им дават основания за това. Да бъдат оптимисти, да даряват, очакват, търсят и предизвикват доброто, да бъдат отговорни, да бъдат трудолюбиви и отдадени на това, което правят.Д-р Анелия Пържанова – директор на Филиал-Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“, отбеляза, че Филиалът се гордее с постигнатите резултати през изминалата година, със своите студенти, както и от успешно реализираното партньорство с Българската търговска промишлена палата, от проведените курсове за професионална квалификация на общинските администрации към Института за интегрирано управление на общините към ВСУ. Тя пожела на завършващите да бъдат смели и иновативни, да виждат и създават доброто около себе си.

Поздрави към абсолвентите отправиха също кметът на община Смолян Николай Мелемов и народните представители д-р Красимир Събев и Дора Янкова.