гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

УНИКАЛНАТА ЗА ЕВРОПА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ СЪЧЕТАВА ИНИЦИАТИВИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

03 Декември 2018Новата индустриална революция предизвика прехода от линейна към кръгова икономика. Този модел ще даде възможност да се използват рационално ограничените природни ресурси. В отговор на тези предизвикателства, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" насочи своята изследователска и преподавателска дейност към този нов икономически модел, който съчетава инициативите на Европейския съюз, потребностите на България и интелектуалния потенциал на академичната общност. Обучението в уникалната за Европа магистърска програма „Кръгова икономика“ стартира на 1 декември във Варненския свободен университет. За първия лекционен курс  пристигнаха почетният директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия Джордж Кремлис, председателят на Парламентарната комисия по околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, преподавателят от Атинския технически университет доц. д-р Константинос Мустакас, Изпълнителният директор на рециклиращи центрове TEXAN, Атина д-р Панайотис Мургос и инвестиционният консултант Алкис Ставридис.


В процеса на подготовката на тази програма ние успяхме да оценим някои много съществени неща и да заложим на сериозни конкурентни предимства, посочи в приветствените си думи при откриването на програмата президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова. Това което се опитахме да направим е да съберем измеренията на значимостта на темата в глобален, регионален и национален план. Проф. Недялкова акцентира върху важността от намирането на нови подходи, базирани на националните интереси, на европейската рамка, на иновативното мислене и академичния потенциал. Тя благодари за подкрепата и участието на лекторите, защото чрез тях студентите ще получат максимално синтезирана и полезна експертна информация.Президентът на Варненския свободен университет пожела успех на студентите, като им пожела обучението им да разкрие нов път за тяхната успешна реализация в една толкова важна материя, каквато е кръговата икономика.

За мен е огромно удоволствие да участвам в днешното откриване на тази изключително важна и знакова магистърска програма, каза почетният директор на дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия Джордж Кремлис. Трябва да отбележа, че Варненския свободен университет е първият университет в Европейския съюз, който стартира подобна програма. В тази уникална за страна членка на съюза програма е базирана на мултидисциплинарен подход, който е необходим, за да се обхване цялата многостранност на темата кръгова икономика. Програмата обхваща икономическите, социалните, правните и техническите параметри на кръговата икономика, коментира още Джордж Кремлис.


Той допълни, че усилията на Брюксел са насочени към популяризирането на темата кръгова икономика като един от базовите приоритети на следващия програмен период 2021–2027 г. Ето защо вече сме обсъдили с университета редица инициативи, които ще подпомогнат по-тесните контакти с институциите на Европейския съюз, за да се извлече максимума от добрите практики, които ще прилагаме и използваме в тази програма.
Председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите Ивелина Василева изрази своето задоволство от факта, че български университет – Варненският свободен университет е първото висше учебно заведение въвело тази програма. Гордея се за това, че иновациите ще съпътстват обучението в тази програма. Гордея се и за това, че заедно с вас ще можем да начертаем стъпките напред за реализирането на тази политика в България и в местната и в изпълнителната власт и законодателната рамка, посочи Ивелина Василева. Убедена съм, че тази програма ще бъде полезна за всички нас, за цялото ни общество, защото точно вие ще бъдете тези, които ще са носители на новата концепция за прехода към един нов икономически модел.

Като представител на законодателната власт Ивелина Василева заяви готовността си да бъдат реализирани практики и стажантска програма в комисията по околната среда и водите към Народното събрание на участниците в магистърската програма „Кръгова икономика“.   
В рамките на събитието 30-те магистранти от първия випуск на магистърската програма получиха студентските си книжки от президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н Анна Недялкова и патрона на магистърската програма Джордж Кремлис. От името на студентите Невена Клюнкова благодари за възможността да бъде в първия випуск на магистърската програма и пожела успех на колегите си.