гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Форум по проблемите на кръговата икономика ще се проведе на 24 август във Варненския свободен университет

23 Август 2018

Събитието ще постави началото на единствената в България магистърска програма „Кръгова икономика“.Форумът „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“  се организира от Варненския свободен университет съвместно с Областния управител на Варненска област г-н Стоян Пасев. Сред специалните гости на събитието са г-н Джордж Кремлис, Почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, под чийто патронаж се реализира магистърската програма „Кръгова икономика“, г-жа Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите, г-н Яанченг Мао, началник отдел "Образование" в посолство на Народна Република Китай в Република България.

Форумът ще бъде открит от Президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова, която ще представи проекта на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Иновативно образование за икономически растеж и социално приобщаване“.  Част от проекта са създадените иновативни магистърски програми в областта на кръговата икономика, предприемачеството, киберсигурността, Data Science и интелигентните системи за сигурност.

Сред темите, във фокуса на форума ще бъдат плана за действие на ЕС в областта на кръговата икономика, отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен ресурс и състоянието и проблемите на преработката на отпадъци. В събитието ще се включат областни управители и кметове от областите Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Монтана, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол, представители на Регионалната дирекция за околната среда и водите във Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, както и представители на бизнеса и неправителствени организации от цялата страна.

Това е поредното значимо събитие на ВСУ „Черноризец Храбър“, чиято мисия  е да съдейства за устойчиво и интелигентно развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите в съответствие с концепцията “Smart City”.

Събитието ще постави началото на единствената в България магистърска програма „Кръгова икономика“. Програмата се реализира с подкрепата на Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите. В рамките на обучението са предвидени стажове във фирми и градове от формата 16+1 с добри практики и иновативни решения, както и възможности за финансиране на студентски изследвания и разработки.


ФОРУМ „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“
 
ВАРНА, 24 АВГУСТ 2018 г.
ВСУ „Черноризец Храбър“,
Учебно-спортен комплекс, Зала 2
 
П Р О Г Р А М А

 
24 август 2018 г. (петък)
9:00 – 9:45 Посрещане на участниците и регистрация
10:00 – 10:15
УСК, Зала 2
Представяне на проекта на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Иновативно образование за икономически растеж и социално приобщаване“
проф. д.ик.н. Анна Недялкова, Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“
10:15 – 10:35
 
Приветствия
г-н Стоян Пасев, Областен управител на област Варна
г-жа Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите
г-н Яанченг Мао, началник отдел "Образование", посолство на Народна Република Китай в Република България
Водещ: проф. д.пс.н. Галя Герчева, ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“
10:35 – 11:35
 
Кръгова икономика. План за действие на ЕС.
г-н Джордж Кремлис, Почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия
11:35 – 12:05 Отпадъците – алтернативен суровинен и енергиен ресурс
проф. д-р инж. Иван Домбалов, директор на Балканския научно-образователен център по екология и опазване на околната среда
12:05 – 12:35 Състояние и проблеми на преработката на отпадъци
г-н Емил Дичев, директор на Завода за третиране на твърди битови отпадъци „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД
12:35 – 12:50 Официално откриване на магистърска програма „Кръгова икономика“ под патронажа на г-н Джордж Кремлис
проф. д-р Емил Панушев, научен ръководител на програмата
12:50 – 13:15 Дискусия и закриване на форума
13:15 – 13:30 Брифинг
13:30 Време за неформално общуване „На чаша вино…“
  Отпътуване на участниците
 
 
Събитието ще бъде излъчвано на живо в канала на ВСУ в youtube - https://www.youtube.com/user/VarnaFreeUniversity/