гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво

10 Юли 2020

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020.  

Краен срок за подаване на документи: 1 ноември 2020.

За повече информация моля свържете се с bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

Програма « Научен престой на високо ниво »
Всички научни области 

Докторанти и Млади научни работници

  • научен престой във Франция в рамките на 1 месец 
  • зачисление на докторанта в българско висше учебно заведение
  • зачисление на щат в българска институция за младите научни работници
  • кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни
  • медицинска осигуровка
  • месечна издръжка в размер на 1704 евро 

 

Утвърдени научни работници

  • научен престой във Франция в рамките на 1 месец 
  • кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни
  • медицинска осигуровка 
  • месечна издържка в размер на 2055 


За повече информация посетете сайта на Френския институт​.