гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Черноморската академия за сигурност бе сред участниците на Международното изложение “Хемус 2020”

14 Октомври 2020Представители на Черноморската академия за сигурност към ВСУ „Черноризец Храбър“ взеха участие в Индустриалния форум, който се проведе в Пловдив, в рамките на Международното изложение „Хемус 2020 – отбрана, антитероризъм и сигурност“. Те запознаха участниците с водещия израелския опит за координация между академичното образование, индустрията и ролята на държавата в областта на националната сигурност. Форумът е генератор на идеи и медиатор на национално ниво, който цели да подпомага прилагането на успешни политики за развитие на технологиите в сферата на отбраната и сигурността.

На базата на тясното сътрудничество Черноморската академия за сигурност представи водещия израелски опит и сътрудничеството между висшето образование, индустрията и отбраната. Специален акцент бе поставен на функциите на държавата като регулатор и координатор, а също и на важната роля на образованието. Формулата на Израел е изключително успешна и в областта на киберсигурността, на която по време на конференцията беше отделено особено внимание.

Презентацията беше високо оценена и предизвика голям интерес сред представителите на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, които повдигнаха въпроса за необходимостта от сътрудничество между МОН, МИ и МО.