гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Черноморската академия за сигурност бе сред участниците на Международното изложение “Хемус 2020”

14 Октомври 2020Представители на Черноморската академия за сигурност към ВСУ „Черноризец Храбър“ взеха участие в Индустриалния форум, който се проведе в Пловдив, в рамките на Международното изложение „Хемус 2020 – отбрана, антитероризъм и сигурност“. Те запознаха участниците с водещия израелския опит за координация между академичното образование, индустрията и ролята на държавата в областта на националната сигурност. Форумът е генератор на идеи и медиатор на национално ниво, който цели да подпомага прилагането на успешни политики за развитие на технологиите в сферата на отбраната и сигурността.

На базата на тясното сътрудничество Черноморската академия за сигурност представи водещия израелски опит и сътрудничеството между висшето образование, индустрията и отбраната. Специален акцент бе поставен на функциите на държавата като регулатор и координатор, а също и на важната роля на образованието. Формулата на Израел е изключително успешна и в областта на киберсигурността, на която по време на конференцията беше отделено особено внимание.

Презентацията беше високо оценена и предизвика голям интерес сред представителите на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, които повдигнаха въпроса за необходимостта от сътрудничество между МОН, МИ и МО.