гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Черноморска академия за сигурност стартира „Leaders Lectures Series“

10 Декември 2019Със силна лекция на о.з. полк. Ицхак Турджеман – дългогодишен директор по социални политики в Министерството на отбраната на Израел и член на попечителския съвет на Черноморска академия за сигурност, бе поставено началото на цикъла лекции  „Leaders Lectures Series“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър". Събитието е организирано от Черноморската академия за сигурност и е с финансовата подкрепа на „Гузик техникъл ентерпрайсис“ – САЩ.

Ицхак Турджеман представи иновативния и успешен опит на Израел в реализацията на националните приоритети през висшето образование и киберсигурността. Засегнати бяха въпроси от значене за България, свързани с отбраната, образованието и взаимовръзките им в социалната сфера. След лекцията се проведе дискусия за възможностите за прилагане на израелския опит в България, съобразно местните специфики.
На лекцията присъства зам.-кметът на Община Варна Пейчо Пейчев, който представи приоритетите на Общината в сферата на образованието. Ректорът на Варненския свободен университет проф. д-р Петър Христов проследи с интерес представянето и предложи модел за съвместна дейност. Присъстваха още Никола Колев, Георги Иванов и Людмил Иванов експерти от Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ на Община Варна. Голям интерес към темата проявиха преподаватели и студенти от специалностите „Национална сигурност“,  „Право“, „Киберсигурност“ на Варненския свободен университет.

В рамките на цикъла „Leaders Lectures Series“ през 2019/2020 година във Варненския свободен университет ще изнесат лекции по актуални за България и региона теми, водещи експерти по национална сигурност, международни отношения и киберсигурност.

Преди пристигането си във Варна, Ицхак Турджеман и колегата му Владимир Бронфенбренер проведоха работни срещи в София с представители на профилни министерства, в рамките на които бе обсъдено сътрудничеството, базиращо се на израелския опит.