гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

​Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ е съорганизатор в авторитетен научен форум по криминалистика

10 Декември 2021Юридическият факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ бе съорганизатор на международна конференция по криминалистика, която се проведе в Черновицкия национален университет „Юрий Федкович” в Украйна. Авторитетният научен форум е в памет на австрийския професор  Ханс Грос – един от основоположниците на криминалистическата наука, преподавател и декан на Юридическия факултет на Черновицкия университет. Неговата книга „Ръководство за съдебните следователи като система на криминалистиката”, издадена в края на 19-ти век, поставя научните основи на криминалистиката.

Деканът на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ю.н. Йонко Кунчев приветства участниците в конференцията при нейното откриване и изнесе доклад на тема „Предметът на криминалистиката в контекста на концепцията на Ханс Грос”. Проф. Кунчев запозна участниците във форума с традиционните и нетрадиционните концепции за предмета на криминалистиката. Водещият преподавател представи концепция си по този важен и дискусионен проблем в общата теория на криминалистиката. Докладът му бе изслушан с интерес и одобрение от участниците в конференцията.

Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев  е ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. Той бе отличен с престижната Награда "Варна" за монографията си "Курс по криминалистика", в който са анализирани историческите и теоретични основи на криминалистическата наука. Във водените от него курсове "Профилиране на неизвестни извършители на престъпления" и "Криминалистика", които се проведоха в началото на 2021 г., взеха участие над 160 представители на различни сфери на обществения живот - психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, студенти от различни специалности на ВСУ "Черноризец Храбър" и възпитаници на други университети.  Младите профайлъри създадоха "Клуб на криминалиста" и вече работят по общи проекти.

Вчера проф. Кунчев представи доклада си пред повече от 50 учени, университетски преподаватели, магистрати, адвокати, експерти, докторанти и студенти от Украйна, България и Молдова. Обсъдени бяха теории и научни достижения в областта на криминалистиката.

Черновицкият национален университет в Украйна има близо 150-годишна история. Той е създаден през 1895 г. от император Франц Йосиф, а до 1918 г., докато градът е част от Австро-унгарската империя, обучението се провежда на немски език.