гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

185 абсолвенти от факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет ще получат своите дипломи на тържествена промоция на 26 октомври

22 Октомври 2018

На тържествена промоция на 26 октомври от 14:00 часа в Аула максима на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ 185 абсолвенти от Випуск 2018, пролетна държавна изпитна сесия на факултет „Международна икономика и администрация“ ще получат своите дипломи.

Сред тях са 87 бакалаври от специалностите „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Публична администрация и мениджмънт“, „Международен бизнес мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Бизнес мениджмънт в туризма“, „Международни икономически отношения“, „Международен маркетинг“, „Финанси и счетоводство“, „Информатика и компютърни науки“, „Международни отношения и право“ и „Международни отношения“. 20 са дипломантите, постигнали отлични резултати по време на своето обучение,  от които един пълен отличник.

Своите дипломи ще получат и 98 магистри от магистърските програми „Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз“, „Управление на образованието“, „Управление на международни бизнес проекти“, „Лидерство в глобалната среда“, „Администрация и право“, „Европейска администрация и управление на проекти“, „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, „Финанси и счетоводство“, „Финансов одит“, „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“, „Софтуерно инженерство“, „Международна политика и сигурност“, „Международни финанси“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“, „Мениджмънт и маркетинг на финансовата и банковата дейност“, „Европейска администрация и мениджмънт“.