България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

3D-принтер и очила за виртуална реалност ще покаже ВСУ „Черноризец Храбър“ в Разград

25 Март 2019

3D-принтер, очила за виртуална реалност, учебен софтуер за психодиагностика, модерна строителна апаратура и образователни похвати в обучението по криминалистика са само част от демонстрациите, които ще покаже Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ на Кандидатстудентската борса 2019 в Разград. Събитието е организирано от Регионалното управление на образованието в града и Община Разград, съвместно с Център за ученическо техническо и научно творчество и ще се проведе на 26 и 27 март в Общинския културен център.
Варненският свободен университет ще представи пред кандидат-студентите иновативните програми за обучение в бакалавърски и магистърски програми, които подготвят младите хора за професиите на бъдещето.

Кандидатстудентската кампания на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за учебната 2019/2020 г. стартира с прием в 10 професионални направления - „Администрация и управление“, „Икономика“, „Икономика и компютърни науки“,  „Психология“, „Политически науки“, „Право“, „Национална сигурност“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Изобразително изкуство“ и „Танцово изкуство“. Предлагат се 20 бакалавърски и 47 магистърски програми в редовна и задочна форма, а също и дистанционно обучение. 25 са специалностите, които се изучават на английски или руски  език.

Ексклузивните програми са разработени в партньорство с бизнеса, браншовите организации и местните власти, съобразно потребностите и възможностите за професионална реализация на студентите.

По време на изложението в столицата на Лудогорието абитуриентите могат да се запознаят с плановете за развитие, разработени от университета, които показват в линия на времето образователните степени и възможностите за професионална реализация. Специално внимание ще бъде отделено на стипендиантската програма „Аз ще уча и ще успея в България“, която висшето училище реализира за 11 поредна година. Тя дава възможност на 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност и покрива 100% от годишната такса за обучение в първи курс.

С особен интерес се очакват демонстрациите на образователен софтуер и модерна апаратура, която използват в обучението си студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“. Професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“ ще даде възможност на бъдещите специалисти да работят с термо-визионна камера, да разберат как със склерометър могат по безразрушителен метод да определят якостта на бетона, да премерят различни процеси в строителството с влагомер и шумомер.Катедра „Информатика“ ще представи естествен потребителски интерфейс и ще направи демонстрации в 3D-принтирането. Катедрата ще покани най-добрите ученици в областта на информационните технологии и програмирането на летен лагер „BlueCamp2019@VFU“, който от 13 до 23 юни т.г. ще обедини компютърните технологии и биомедицинските изследвания.

Катедра „Психология“ ще покаже пред младите хора образователен програмен продукт за психодиагностика, а направление „Национална сигурност“ ще демонстрира дейностите по криминалистика.

По време на кандидатстудентската борса в Разград, бъдещите студенти могат да направят виртуална разходка в специализираните кабинети, залите и кампуса на университета с VR-очила.
 
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обучава студенти и докторанти от пет континента. Бъдещите специалисти от Европа, Азия, Африка, Австралия и Северна Америка предпочетоха университета, който се утвърди като международна образователна площадка за трансфер на знания, съвременни компетенции, научни изследвания и дигитални технологии. Интересът на младите към висшето училище е породен от тясната връзка  на образователния процес с потребностите на бизнеса и пазара на труда у нас и в международен план.
Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет с най-високата оценка сред частните висши училища в страната.За първи път през новата учебна година факултетът „Международна икономика и администрация“ предлага прием след завършено средно образование в специалност „Предприемачество и бизнес“. Бакалавърската програма стъпва на устойчивите модели на магистърския курс „Предприемачество“. Той  пренесе в България най-добрите практики на лектори от Силициевата долина, както и богатия опит на световно известни предприемачи. Партньори на Варненския свободен университет са водещите американски и европейски университети и Българския център по предприемачество. Първият курс от 31 магистри получи индивидуални поименни стипендии от предприемачи от Силициевата долна, които са и ментори на студентите. Още след първия семестър участниците в програмата вече стартират свои собствени бизнес проекти, вдъхновени от обучението във ВСУ. Бъдещите студенти от бакалавърската програма „Предприемачество и бизнес“ ще получат безплатен достъп до част от образователните ресурси, индивидуално внимание и обучение, и възможност да се дипломират и по втора специалност.
Специалността „Бизнес администрация и мениджмънт“, с профили „Международен бизнес мениджмънт“ и „Мениджмънт на туризма“ се предлагат в редовна, задочна или дистанционна форма.

„Мениджмънт на спорта“ е нова програма, насочена към действащи или приключили с активната кариера спортисти. Програмата се развива като профил на бакалавърската специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“, както и самостоятелно в магистърска степен.
Изключително висок е интересът към магистърската програма „Кръгова икономика“, която е синергия между знания, умения и добри практики в изграждането на кадри за устойчивото развитие на общините, за бизнеса, за бъдещето на Европа и на България. Тя се реализира под патронажа на Генерална дирекция  „Околна среда“ на Еевропейската комисия. Програмата разглежда ключовия приоритет за страната ни в областта на околната среда - ефективно използване на ресурсите, за постигане на устойчиво развитие и устойчив растеж.
Остава висок интересът към специалностите „Право“, „Национална сигурност“  и „Психология“. Години наред възпитаници на университета са на първите места в конкурсите за магистрати, обявени от Министерството на правосъдието. За новата учебна година Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ добавя към портфолиото си и магистърска програма „Английски език в областта на правото и сигурността“, която е изцяло насочена съм международната практика.

Нова магистърска програма стартира и в професионално направление „Национална сигурност“ – специалност „Интелигентни системи за сигурност“ ще предлага профилите „Системи за мониторинг и управление на сигурността“ и „Подготовка на органите, силите и средствата при бедствия, аварии и катастрофи“. Дисциплините в учебния план на магистърската програма „Киберсигурност“ обхващат програми, свързани с управление на сигурността, престъпленията в кибер пространството и тестване на защитите. Предстои стартирането на „Черноморска академия за сигурност“ с водещи световни експерти от Израел, България и Европа. Обучението на студентите в програмата Data Science (Наука за данните), която предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии, се провежда на английски език в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение.
 
Сред флагманите на Варненския свободен университет са специалностите „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, интересът към които се запазва устойчиво висок, заради строителния бум в България. Профилът „Пътно строителство“ решава проблема с липсата на квалифицирани кадрите за реализиране на инфраструктурните проекти в страната.

С нови предложения ще стартира учебната година и специалност „Моден дизайн“ – бакалавърската програма е с профили „Бизнес“, „Стайлинг“ и „Моделиране на облеклото“. В магистърска степен е разработена новата програма на специалност „Мода“ - „Креативни дизайн практики в модата“.

През изминалата година Варненският свободен университет реализира над 1100 студентски практики,

като 91 % от менторите декларираха готовност да назначат практикуващите студенти веднага след тяхното дипломиране, а 154 млади специалисти получиха предложение да останат на работа. По време на своето обучение, студентите имат възможност да участват в различни програми за студентска мобилност и академичен обмен, учебни практики, стажове, състезания и тренинги. В университета действа Академичен акселератор, в който преподаватели и студенти развиват свои идеи и имат възможност да ги реализират в бизнеса.
Преподаватели и ментори са световноизвестни учени и доказани експерти от практиката от България, Япония, Съединените щати, Русия, Израел, Италия, Германия, Холандия, Полша, Великобритания, Австрия, Украйна и др.Университетът предлага богато портфолио от майсторски класове и допълнителни курсове за повишаване на квалификацията.
Силно е застъпено чуждоезиковото обучение и курсовете за личностни и социални умения, насочени към развитие на успешната комуникация на чужд език, гъвкавост, творчество, самоконтрол и самоувереност, аналитично мислене, лидерство и др. Изучаването на чужди езици повишава конкурентоспособността на възпитаниците на Варненския свободен университет и им дава възможност да впишат в професионалното си портфолио владеенето на два или три чужди езика, сред които и редки. Университетът предлага подготвителни курсове за езикова и специализирана подготовка по български и английски език.

Високотехнологичният, модерен университетски кампус е разположен в непосредствена близост до морския бряг и до природния парк „Златни пясъци“. Университетът разполага със студентското общежитие, ресторант, библиотека, спортен комплекс, парк и медицински център.
Кандидат-студентите могат да получават информация за специалностите, сроковете, условията за прием, както и да подават документи за кандидатстване по време на Кандидатстудентскатаа борса в Разград.

А също и на:
тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg
www.vfu.bg