гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

IX Международна научна конференция за архитектура и строителство ArCivE’ 2019

01 Юни 2019Във Варненския свободен университет започна IX Международна научна конференция за архитектура и строителство ArCivE’ 2019. Форумът продължава до 2 юни. Той бе открит от президента на ВСУ „Черноризец Храбър“ доц. д-р Красимир Недялков, под чийто патронаж се провежда събитието.

За участие в конференцията са регистрирани 110 български участници и 20 чуждестранни лектори. Интерес към събитието са заявили преподаватели и студенти от България - от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Висшето строително училище "Любен Каравелов", Нов български университет, Лесотехническия университет, СУ "Климент Охридски", БАН - Институт по механика, Академията на МВР, Икономически университет – Варна, университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас, Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Научно-техническите съюзи и др.

Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов представи доклад за Площад "Независимост" и градоустройствените проблеми на софийския център. Темата провокира интереса на много експерти, в областта на градоустройството. Проф. д-р арх. Масуд Есмаилу говори по темата „Sustainable convergences of knowledge for the city of L'Aquila“, а чл.-кор. проф. Атанас Ковачев и колектив за ролята и значението на съгласуваността на планирането с пазара за постигане на устойчиви форми на градски растеж“, Иновациите в топлоизолационните системи на Рьофикс – Аерогел представи инж. Даниел Трънков.В рамките на конференцията студентите от катедра "Архитектура и урбанистика" на Варненския свободен университет израбоват макет на паметника на българо-съветската дружба, под ръководството на арх. Петър Стефанов. "Целта на работилницата е студентите да направят макет на сградата, която има изключително богата функционалност, но за съжаление, остава скрита за гражданите. Бихме искали младите хора да са готови за следващия етап - обсъждане на адаптацията и социализацията на Паметника. Защото сградите, в които няма живот много бързо се разпадат, дори и тези, които са направени изцяло от бетон", допълни още той.Партньорите на IX Международна научна конференция за архитектура и строителство ArCivE’ 2019 са фирмите:
✅ Рьофикс 
✅ Видима Идеал Стандарт 
✅ Кнауф
✅ Топ груп плюс 
✅ Геберит