ГАЗЕТА "СТРОИТЕЛЬ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ АРХИТЕКТУРНЬІЙ ФАКУЛЬТЕТ ВАРНЕНСКОГО СВОБОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА

05 Июнь 2020


Сегодняшний номер газеты Строитель – профессиональное издание Палаты строителей в Болгарии, представляет обучение на Архитектурном факультете Варненского свободного университета им. Черноризца Храбра . Перед журналистом Георгием Сотировым выступила декан д-р арх. Жечка Илиева. Ознакомьтесь с полным текстом интервью.


Арх. Илиева, от името на екипа на в. „Строител“ приемете нашите поздравления за избирането Ви на престижната длъжност декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. В началото ще Ви помоля да представите неговите три катедри.

Бих искала да Ви представя трите катедри във Архитектурния факултет – Катедра „Архитектура и урбанистика“ с ръководител чл-кор. проф. д.а.н арх. Атанас Ковачев; Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ с ръководител доц. д-р инж. Дария Михалева и Катедра „Изкуства“ с ръководител доц. д-р инж. Капка Манасиева. Към екипа е и доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, зам-декан на Архитектурния факултет. Работим в екип и успяваме да посрещнем предизвикателствата на днешните дни.
В Катедра „Архитектура и урбанистика“ работят динамични, ентусиазирани преподаватели, които влагат много сили и енергия в подготовката на бъдещите архитекти. На регионално ниво катедрата работи по съвместни проекти с Община Варна и има подкрепата на главния архитект, който гостува често на наши събития и е член на комисията за оценяване на дипломни проекти. Ръководството на регионалната структура на Камарата на архитектите също е дългогодишен партньор и спомага за осъществяване на връзката между теорията и практиката по време на обуението на студентите. Представители на катедрата взеха участие в международния проект "Citywalk", част от европейската програма "Interreg", който бе отличен с награда на публиката.
В международен план е важно да се отбележи сътрудничеството със световно известния урбанист проф. Ян Геел, който е патрон на студентската лаборатория "Варна-град за хората" и е чест гост на ВСУ. Плод на това сътрудничество е и преведената на български език книга на Ян Геел "Как да изучаваме градския живот", чиято българска премиера се състоя в началото на март в Галерия “Графит” във Варна.
В катедрата се обучават студенти от специалност „Архитектура“ и специалност „Дизайн“, в две направления интериорен дизайн и графичен дизайн. От 2013 г. стартира обучението за магистри по „Опазване на културното наследство“, насочено към архитекти и инженери.
Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ е с 25-годишна история в обучението на строителни инженери. Предлага обучение по четири специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ – „Строителство на сгради и съоръжения“, „Транспортно строителство“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ в образователно - квалификационна степен “бакалавър”.
Магистърските програми „Строителни конструкции“, „Транспортно строителство“, „Водоснабдяване и канализация“, „Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения“ и „Строителен инженеринг“ дават възможност за повишаване на квалификацията, специализиране и усъвършенстване в различните сфери на строителното инженерство и части на инвестиционното проектиране.
Обучението в катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ е изцяло съобразено с Наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране". Подходът в обучението е гъвкав, адаптиран към потребностите на строителния бранш и съвременните тенденции на развитие. Пример в тази насока е новият проект „Обучение в партньорство“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, в който основен акцент е практическата подготовка на студентите в реална работна среда.
Катедра „Изкуства“ като част от Архитектурен факултет е уникална и за България и за университета, защото бакалавърските и магистърски програми, които създаваме повече от 25 години, предлагат свобода на нашите студенти и преподаватели да изразяват своята креативност в дизайна, модата, музикалното и танцово изкуство.
Обучаваме студентите да развиват креативността и изкуствата, в глобалната социално-политическа и културна промяна. Смятаме, че творческите изследвания са източник на нови инструменти, методи и естетика. Подготвяме студентите за кариера във визуалното, музикалното и танцово изкуства, за реализация в творческите индустрии. Така, те развиват модерно разбиране за значението на съвременните практиките в изкуството, в глобален контекст.
Стремежът на всички катедри е, обучението да бъде ориентирано към практиката, което е възможно благодарение на нашите контакти с дългогодишни партньори от бизнеса. В тяхно лице намираме подкрепа и заедно отправяме нови предизвикателства към нашите студенти, чрез конкурсите, в които ги каним да участват.

За нашите читатели ще бъде интересно да разкажете по-подробно за катедра „Строителство на сгради и съоръжения", която е наследник на катедрата по „Морски и строителни науки" на Учебно-научния комплекс „Технически науки", основана през 1995 г. Спрете се по-подробно на електронно-базирания учебен процес в катедрата.

През 1995 г. във ВСУ „Черноризец Храбър“ - четири години след институционализирането на университета - е открита катедра по „Морски и строителни науки“ към Учебно-научен комплекс „Технически науки“. Тогава е положено началото на обучението на строителни инженери във Варна. През 2010 г. след вътрешни реформи УНК „Технически науки“ е трансформиран в Архитектурен факултет, като една от катедрите е „Строителство на сгради и съоръжения“.През 2020 г. катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ ще отбележи своя юбилей – 25 години. Това са 25 години изпълнени с ентусиазъм, стремеж за развитие и усъвършенстване, и естествено много предизвикателства. Години, през които наши лектори бяха светилата в строителното инженерство в България, утвърдихме се със собствен академичен състав и добре организирана база за учебен процес и научни изследвания.
Електронното обучение, което реализираме от 20 март 2020 г. е поредното предизвикателство, не само за университета, но и за всички преподаватели – особено в областта на техническите науки. Предпоставка за този старт е извънредното положение, в което България се намира от 13 март 2020 г. За изключително кратко време преподавателите от катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ успяха да подготвят 44 дисциплини (общообразователни и специализиращи) в електронната платформа Google Classroom. По този начин бе обхванато обучението на всичките ни студенти от първи до пети курс, редовно и задочно обучение в ОКС "бакалавър". Така летният семестър стартира, като студентите ни не са откъснати от учебния процес. Преподавателите изнасят лекционния си материал и част от упражненията си във виртуалните аудитории. Осигурена е възможност на студентите за достъп до лекционните материали и препоръчителна литература за подготовка на изпит. Чрез провеждането на регулярно обявените часове за консултации има допълнителна пряка връзка между студент и преподавател.
 
ВСУ„Черноризец Храбър" получи четвърта институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.21 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката е сред най-високите давани на висшите училища у нас.

През 2019 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ премина през четвъртата си процедура за институционална акредитация. Резултатът е повече от удовлетворяващ – 9,21 – най-висока оценка сред частните университети в България. Този успех е следствие от усилията, които целият академичен състав на университета и най-вече на неговото ръководство полагат през годините. С това за пореден път бе доказано, че във ВСУ „Черноризец Храбър“ се осъществява учебна и научна дейност на достойно ниво. Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ във Варненския свободен университет е акредитирано за втори пореден път през 2016 г. с една от най-високите оценки в страната 9,14 - за период от 6 години.
Добрите оценки, които се получават от Националната агенция за оценяване и акредитация отразяват напредъкът, който Архитектурният факултет, постига чрез внедряването на иновации в образователния процес, нови програми и инициативи, проектна и научна дейност, подобряване на материално-техническата база и т.н. Всичко това в полза на нашите студенти.
Стъпките, които университетът прави напред в своето развитие бяха и основанието ВСУ „Черноризец Храбър“ да стане първият български университет получил ресертификация от Европейската комисия за знака „HR Excellence in Research” на 23 март 2020 г.
 
Вероятно поддържате контакти с Професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия? 

Връзката между средното и висшето образование и строителния бранш е изключително важен момент в подготовката на качествени млади специалисти и тяхното успешно реализиране. Ние се стремим да поддържаме тази връзка като организираме различни мероприятия, в които традиционни участници са ученици и преподаватели от Професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия от цялата страна. Най-голямата ни гордост е Международното състезание за креативни умения „Варна спагети инженеринг“, което събира на едно място ученици, студенти, учители, преподаватели, архитекти и инженери от бранша. Отличените ученици имат възможност да станат наши студенти и да се възползват от намаление на семестриалните такси. Традиционно провеждаме и „Майсторски класове“ на различни теми, които подпомагат специализираща подготовка на учениците от ПГСАГ в гр. Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и др. Основната ни цел е да провокираме интереса на младите хора към професиите архитект и строителен инженер и за сега успяваме.
 
В извънредната ситуация, в която се намира цялата страна, на вашия университет предстои лятна изпитна сесия и което е много важно – кандидат-студентска кампания? Как ще се „преборите“ с всичко това?

По отношение на кандидатстудентската кампания, екипът на университета реагира своевременно с организирането на „Виртуални отворени прозорци“, които са насочени към всички абитуриенти. Кандидат-студентите, техните родители и преподаватели ще имат възможност да участват в интерактивните презентации в реално време и да задават конкретни въпроси, свързани с обучението и приема в университета. Кандидатстването е изцяло в електронна среда – на сайта www.vfu.bg, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпни от всяка точка на света са електронните ни платформи за кандидатстване. Интерес към специалностите ни в сферата на архитектурата, строителството и изкуствата, имат и 12-класниците, които искаха да продължат своето образование в чужбина, но поради ситуацията, няма да могат да учат в чужди университети. Дипломите на Варненския свободен университет са признати в Европа и в света. Очакваме младите хора, които искат да получат високо качество на образование!


Д-р арх. Жечка Илиева e завършила средното си образование през 1996 г. в Строителен техникум „Васил Левски“ – Варна със специалност „Архитектура и строителство“. Завършва висше икономическо образование. Тя е от първият випуск архитекти във Варненски свободен университет, който се дипломира през 2008 г. Още във втори курс е поканена да се присъедини към състава на катедрата и да кандидатства за асистентско място. През 2010/12 г. участва в курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство към Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата. През 2015 г. започва подготовка за образователна и научна степен „доктор“, а през 2018 г. успешно защитава дисертация на тема „Регионални форми на сецесиона в архитектурата на Варна – сравнителни характеристики при детайлното формообразуване“. Организира и участва в провеждането на множество научни и изследователски експедиции, уъркшопи, лекции на терен, археологически практики и други практически занятия със студентите.
Член е на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, БНК на ИКОМОС, Дружество „Наследство“ към САБ, Консултативен съвет по опазване на недвижимото културно наследство към кмета на Варна и др.