ТРИ ПРИЗА „ВАРНА” ДЛЯ ВАРНЕНСКОГО СВОБОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА

26 Май 2020Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра был удостоен трех призов „Варна”. Приз „Варна” ежегодно присуждается по поводу Дня болгарского просвещения и культуры и славянской письменности. Приз вручается преподавателям, ученым, научным коллективам высших училищ и научно-исследовательских институтов на территории муниципалитета Варны за значительные достижения в их научной и преподавательской деятельности. Призы будут вручены 15 августа – Дня Варны.   

► В категории „ОБЩЕСТВЕННЬІЕ НАУКИ” коллективного приза удостоен научный коллектив во главе с доц. д-р Красимиром Недялковым – Президентом ВСУ им. Черноризца Храбра и Владимиром Бронфенбреннером – Генеральным секретарем „Черноморской академии безопасности”.

►  Индивидуального приза удостоен проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан Юридического факультета ВСУ им. Черноризца Храбра. Номинация присуждается за создание учебного модуля „Криминалистика” и является единственной в стране комплексной магистерской программой по „Судебной экспертизе” в Варненском свободном университете. Проф. Кунчев номинирован и за книгу „Общая теория криминалистики”.

►  В категории ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ коллективного приза удостоен научный коллектив под руководством доц. д-р Галины Момчевой – заведующей кафедрой „Информатика” при ВСУ им. Черноризца Храбра и доц. д-р Стояна Павлова – за проект ВСУ им. Черноризца Храбра и Медицинского университета им. проф. д-р Параскева Стоянова Создание и развитие научно-исследовательской межуниверситетской экосистемы по анализу биомедицинских изображений BioMed Varna. Предложение сделано ВСУ им. Черноризца Храбра и Медицинским университетом в Варне.

В специальном электронном выпуске Полет над буквами, посвященном 24 мая – Дню болгарского просвещения и культуры и славянской письменности, Дирекция Образование и молодежные деятельности при Муниципалитете Варны публикует краткие интервью с награжденными.

Научен колектив с ръководители доц. д-р Красимир Недялков и Владимир Бронфенбренер - за проект "Черноморска академия за сигурност" също е номиниран за награда "Варна" в област "Колективна награда". Моля и за отговор от Доц. Недялков и г-н Бронфенбренер на въпросите:

Доц. д-р Красимир Недялков, Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“:
 

Кога призванието е награда и кога наградата – призвание?
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ и осигуряването на висококачествено висше образование е кауза, в която искрено вярваме и работим за развитието й. Екипът на университета вгражда знания, воля, душа и сърце, за да даде най-доброто на нашите студенти, да ги подготви да издържат с „отличен“ предизвикателствата на живота. Задължава ни да сме иновативни и креативни, да търсим нови нестандартни решения. Да откриваме светове и да „палим“ младите хора да мечтаят за тях.
Това е нашето призвание и награда. То ни носи чувството на увереност, удовлетворение и удоволствие от добре свършената работа, защото сме сигурни, че сме дали най-доброто от себе си – без компромиси и отстъпки.
Проектът „Черноморска академия за сигурност“ е доказателство за това – посетите семена на кибермагията вече създават рицари срещу машините, които смело надничат през отворените виртуални прозорци на кандидатстудентската кампания на университета.

Кое е академичното в сигурността  и сигурното в академичността?
Сигурността е в доброто образование. Това е най-ценният капитал в човешкия живот. Стремежът към знание е сила и опора, което може да преведе младите хора  през различни изпитания, да им даде самочувствие, увереност и добра реализация.
Академичният поглед в бъдещето на Варненския свободен университет създаде и развива иновативните специалности „Киберсигурност“, „Data Science“, „Интелигентни системи за сигурност“, „Кръгова икономика“. Но професии на бъдещето са и предприемачеството, правото, защитата на националната сигурност, архитектурата и строителството, психологията, мениджмънта и изкуствата, но изпълнени с ново съдържание, което произтича от технологиите и революцията на времето, в което живеем. Те ще гарантират конвертирането на университетското знание в отлично професионално бъдеще и сигурност за нашите студенти.

Какви защитни свойства носи думата "колектив"?
В добрия колектив е важно партньорството. Благодаря на нашите партньори от Центъра за иновации и киберсигурност към Университет „Ариел“ в Израел и лично на Владимир Бронфенбренер – генерален секретар на Черноморската академия за сигурност, които разпознаха в лицето на Варненския свободен университет сигурен и надежден партньор в създаването на общия ни проект „Черноморска академия за сигурност“. В него по качествено нов начин вече се обучават студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“ и специалисти в сферата на IT-сигурността и технологиите.
Благодаря и на Община Варна, която видя потенциала на проекта и заяви готовност да партнира в развитието му. С гордост приемаме престижната Награда „Варна“ в категория „Обществени науки“. Този проект извежда Варна, България и Балканите на водеща световна позиция в областта на образованието и науката.

 
 Владимир Бронфенбренер, Генерален секретар на Черноморската академия за сигурност:

 
Кога призванието е награда и кога наградата – призвание? 
Голямо щастие е когато работата носи удоволствие и когато успяваш да постигнеш определени резултати, още повече ако това служи за благото на обществото. Разбира се, когато труда е оценен, това е много приятно, но в същото време наградата задължава да оправдаеш полученото доверието с работа и постигане на нови резултати.   

Кое е академичното в сигурността  и сигурното в академичността? 
Тъй като една от важните съставляещи на националната сигурност е човешкият фактор, подготовката и обучението на висококвалифицирани кадри е от ключово значение в тази област. Поради това звено Образование е изключително важно и определящо.  

Какви защитни свойства носи думата "колектив"? 
Колективът е общност от хора, които трябва да бъдат движени от една цел за постигане на общ резултат, което подразбира и взаимна подкрепа.


Проф. д.ю.н Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър":


Кога призванието е награда и кога наградата е призвание
Авторитетът, уважението, благодарността за постиженията, за стореното добро, е призвание. То е и награда, защото няма по-добра отплата за труда от призванието. А наградата е призвание, защото е символ на признателността на обществото, организацията, колектива за постигнатите резултати. Общата награда в двата случая е удовлетвореността от това, че си направил нещо за другите и си получил тяхната признателност.

Колко криминална може да бъде една дума?
Когато говорим за „криминалност” попадаме в наказателноправната област (кримен от лат. означава престъпление). Сама по себе си думата не може да бъде криминална, но в съчетание с други думи (съобщения, изявления, изказвания и пр.) и/или действия, може да придобие криминален характер. В Наказателния кодекс са визирани редица общественоопасни деяния, които се извършват във вербална форма (обида, клевета, закана за убийство, набедяване в престъпление и др.), които са обявени за противоправни и наказуеми, ако са извършени виновно.

Кога „Съдебната експертиза” е образувателна и кога образователна?
„Съдебната експертиза” е образувателна, когато под нейния „флаг” се създава експертна институция – научен институт, лаборатория. А когато е научна дисциплина, тя е образователна.

Кога един текст е готов да бъде издаден?
Няма обективен критерий. Решението винаги е субективно. Но все пак, ако търсим някакъв приемлив критерий, може да се каже, че текстът е готов да бъде издаден, когато най-точно отразява идеята на неговия автор.

Дарете ни с дума
Тук отново се връщаме на въпроса за призванието и наградата. Номинацията от Община Варна е призвание за мен и Варненския свободен университет „Черноризец храбър”, където работя. А моята признателност за нея е „Благодаря” ! Пожеланието ми е признателността на обществото към Община Варна все повече да нараства.доц. д-р Галина Момчева, ВСУ „Черноризец Храбър“ и доц. д-р Стоян Павлов Медицински университет - Варна
 

Когда призвание – является призом и когда приз – призванием?
Доц. д-р Галина Момчева, ВСУ им. Черноризца Храбра:
Приз „Варна” является признанием уникальности работы, которую мы выполняем в экосистеме BioMed Varna по анализу биомедицинских изображений. Это награда не только для нас и нашей мечты, но и для людей, с которыми мы работаем – исследователей, студентов, учеников.
И хотя для меня это третий приз „Варна”, каждый из них обладает своей уникальной стоимостью и специфической ролью в моей жизни как ученого, преподавателя, человека.

Доц. д-р Стоян Павлов, Медицински университет - Варна:
За мен да си призван е да чувстваш нуждата и отговорността, но също така и удоволствието и страстта да правиш това, което е нужно, важно, полезно за другите и за обществото. В този смисъл повикът на признанието винаги е награда, защото на наистина малко хора им е дадено да изпитват удоволствие от това, което вършат. От друга страна не бих казал, че една награда е призвание. Наградата за мен е потвърждение… нещо, което разсейва съмненията в правилността и полезността на изборите, които съм направил.
 
Колко силна е връзката между думите "биомедицина" и "колектив"?
Доц. д-р Галина Момчева: Мога да я определя като “гъвкав монолит” - от една страна стабилно, неделимо, от друга страна - гъвкаво и динамично. Органична е вече връзката между Катедра “Информатика” на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Катедрата “Анатомия и клетъчна биология” на Медицинския университет - Варна. Две катедри с различен фокус на интереси, които се обединиха в полза на бъдещето на науката.
Но за да е успешен нашият колектив, изключителна заслуга имат и ръководствата на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” и Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, които подкрепиха инициативите ни и ни дадоха възможност да продължим.

Доц. д-р Стоян Павлов: С термина „биомедицина“ обозначаваме концепцията, че медицината е свързана с науката и трябва да се основава на постиженията на науките за живота. Това е идея, която сега се приема за даденост, но разбирането, че изкуството да запазваш и възстановяваш здравето е силно зависимо и разчита на постиженията на науката, е резултат от огромните усилия (а често и страдания) на множество учени и учители. Биомедицината е обединяващо звено между толкова много научни дисциплини, теории, парадигми и т.н. , че в съвременното общество сме осъзнали нуждата от обединените усилия на различни специалисти за да можем да разкриваме и използваме сложните връзки между нас, нашето здраве, светът и вселената, в която живеем. От тази гледна точка двете думи са свързани в минало и особено силно в бъдеще време.
 
С колко и какви думи бихте изобразили науката?
Доц. д-р Галина Момчева: Реализирана фантазия, усилен труд, образование в партньорство, бизнес на бъдещето.
Доц. д-р Стоян Павлов: Има една прекрасна българска дума – „любознание“, която обединява във себе си всичко, с което мога да категоризирам науката: „живот“, „страст“, „обич“, „съдба“…