гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Обучение на две скорости

Проект "Обучение на две скорости" дава възможност на първокурсниците на ВСУ да съкратят срока на обучението си с една година и да спестят една семестриална такса. В рамките на проекта студентът изучава по индивидуален план предвидения за две учебни години материал през първата година от обучението си.

 

За да се включите в проекта "Обучение на две скорости", е необходимо да представите:

 • сертификат за владеене на чужд език или за компютърни умения;
 •  диплома за завършено средно/висше образование или академична справка от предишно обучение в акредитирано висше училище;
 •  документ за професионално образование и квалификация.

 

Ако не притежавате тези документи, можете да се явите на сертификационна сесия по чужд език или информатика. С получените кредити придобивате право на участие в проекта. Те се признават и за положен семестриален изпит.

 

 • Подаване на заявление за участие в проекта – до 30 септември 2016 г. за студенти – задочно обучение, и до 3 октомври 2016 г. за студенти – редовно обучение. Заявлението се подава при записване в университета или в Кариерния център (кабинет А 425).
 • Сертификационна сесия 
 • 10 октомври 2016 г., 09,00 ч., Технологичен институт, ет. 2 – изпит по информатика
 • 26 септември и 14 октомври 2016 г., 09,00 ч. – изпити по чужди езици (английски, немски, испански, френски или  руски език)
 • Изготвяне на индивидуален план за обучение  – до 17 октомври 2016 г.

 

Сертификати, които се признават за участие в проекта:

 • Международни дипломи и сертификати за ниво B2 съгласно Европейската езикова рамка

 

Английски език – Cambridge FCE, TOEFL, IELTS 

Немски език – Zertifikat Deutsch, Sprachdiplom, Zweite Stufe

Руски език – ТРКИ

Френски език – DELF

Испански език – DELE

 

Студентите – задочно обучение, заплащат такса от 60 лв. за курс по чужд език

(30 ч.).

 • Международно признат сертификат за компютърни умения – ECDL (The European Computer Driving Licence), Certiport или еквивалент.

 

За контакти:

Ръководител на проекта:

проф. д-р Здравко Славов

кабинет: А 243

тел.: 0898 516 652

e-mail: slavovibz@yahoo.com

Консултации – всеки понеделник от 10,00 до 12,00 ч.

 

Координатори на проекта:

 • катедра "Информатика и икономика"  ас. д-р Веселина Спасова
тел.: 052/359 574, е-mail: vspasova@vfu.bg 
 • Департамент "Чуждоезиково обучение"  ст. преп. Димитър Ковачев

е-mail: dim.kovachev@abv.bg

 • Център за кандидатстудентски прием

тел.: 052/355 106

е-mail: marketing@vfu.bg

priem@vfu.bg