гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Майсторски клас "УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА"

01 Март 2018


ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” И БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ” ОРГАНИЗИРАТ

 

МАЙСТОРСКИ КЛАС
„УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА”
7-8 ЮНИ 2018, ЗАЛА УСК-3

 

Високите професионални стандарти и добрите практики в управлението и организацията на сигурността утвърждават имиджа на професията служител по сигурност. Експертното управление на сигурността в организацията – публична или частна, има решаващ принос за устойчивото й развитие в глобалния свят. Програмата на майсторския клас е основана на практическия опит на лекторите в световни бизнес организации и вярата им в каузата, че професионалното управление на корпоративната сигурност дава съществен и решаващ принос за националната сигурност на Република България.
Участниците ще усвоят знания за световните стандарти по управление на сигурността, правната регламентация на дейността и ще придобият умения за прилагане на добри практики по организация на сигурността в две практически занятия.

 

ГОСТ-ЛЕКТОРИ

mitev

д-р Бойко Митев

Председател на Българска асоциация „Копоративна сигурност“(БАКС). Ръководи сигурността в Европа и Израел на една от най-големите технологични компании в света. Притежава докторска степен по организация и управление на сигурността. Специализирал е управление на националната и международна сигурност в Харвард (Harvard Kennedy School).

 

 

sofroniev

 

д-р Пламен Софрониев
Заместник-председател на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС). Мениджър по сигурността на световен лидер в сферата на спедицията, транспорта и логистиката. Притежава докторска степен по стратегии и политики на сигурността.

 

 

АКЦЕНТИ В ПРОГРАМАТА НА МАЙСТОРСКИЯ КЛАС

 
  • Изграждане и управление на структури за сигурност
  • Подготовка и провеждане на риск анализи и одити по сигурността
  • Вътрешна сигурност на компанията – планиране и провеждане на вътрешни разследвания
  • Управление на сигурността при кризисна ситуация
  • Практически занятия

 

Изтеглете програма на майсторския клас: ТУК

 

Участието в майсторския клас се удостоверява със сертификат.


Срок за регистрация за участие 31.05.2018

Кандидатите попълват регистрационната форма и заплащат такса:
  • за студенти, преподаватели и служители – 30 лв.
  • за други участници – 60 лв.


Банкова сметка: ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801
Основание за плащане: Майсторски клас – Управление на сигурността

Главен координатор: доц. д-р Станислава Минева тел: 052359559, e-mail: stanislava_mineva@abv.bg

Секретар Катедра „Сигурност и безопасност”: Катина Кисьова тел.: 052 359 561,
e-mail: vfu_ksb@abv.bg

Форма за записване