гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

СЕМИНАР "ПЕШЕХОДНАТА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ГРАДСКИ ЧАСТИ"

11 Май 2018

1 http://thehumanscale.dk/about-gehl-architects/

 

АРХИТЕКТУРНИЯТ ФАКУЛТЕТ
на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
и Катедра „Архитектура и урбанистика“,
имат удоволствието да Ви поканят на

СЕМИНАР

„ПЕШЕХОДНАТА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ГРАДСКИ ЧАСТИ“


26-28 февруари 2018 г.3

Семинарът „Пешеходната среда в централните градски части“ ще се проведе от проф. арх. Ян Геел - датски архитект и урбанист, удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Варненския свободен университет.
Проф. Геел е автор на монографиите „Градове за хората“, „Живот между сградите“, „Нови градски пространства“, „Публични пространства – обществен живот“ и др. Той е автор на проекти за подобряване на градската среда в Копенхаген, Стокхолм, Ротердам, Лондон, Аман, Малбърн, Сидни, Сан Франциско, Ню Йорк, Москва и др.

 

Акценти в обучителния семинар
„Пешеходната среда в централните градски части“:

  • Създаване теоретични и практически познания по планирането на пешеходната среда в градовете;
  • Директно наблюдение върху съществуващата ситуация в централната градска част на Варна;
  • Запознаване с добри практики и изследвания на потенциала за подобряване на пешеходната среда;
  • Запознаване с средствата за анализ на градските пространства;
  • Синтезиране на конкретни проектни решения за естетизация на градската среда чрез създаване на публични пространства, адаптирани към потребностите на хората;
  • Обсъждане на възможни решения за оптимизиране на пешеходната среда в централната градска част на Варна.

4
Модел за анализ на публичните пространства/ проф. арх. Ян Геел
https://twitter.com/jen_keesmaat/status/922443908348563456

 

Съвместно с обучителния семинар предстои официалното откриване на

„СТУДЕНТСКА ЛАБОРАТОРИЯ“
„ВАРНА – ГРАД ЗА ХОРАТА“

27.02.2018 г., 9:30 ч., ЗАЛА 405
Под патронажа на проф. арх. Ян Геел5
http://onearchitectureweek.com/

 

 

ВХОД – СВОБОДЕН!
Работни езици на обучителния семинар – български и английски.
Приложена ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО.
Такса за издаване на сертификат:
- за външни участници – 60 лв. (с ДДС)
- за студенти и преподаватели – 30 лв. (с ДДС)
За да получите СЕРТИФИКАТ за участие, е необходимо да попълните регистрационната форма по-долу (външни участници, студенти и преподаватели).

 
Банкова сметка за плащане на таксата по банков път:
ТБ „Общинска банка“ АД 
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 
Основание за плащане: Участие в семинар Ян Геел

За допълнителна информация:
д-р арх. Цвета Жекова
052/359-579, Катедра „Архитектура и урбанистика“

Форма за записване