България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Тържествено откриване на учебната 2018/2018 г.

Програма:


10.00-11.00 - Тържествено откриване на учебната 2018/2019 г.

11.30-12.15  - Среща на студентите с декана на факултета, ръководителите на катедри, академичната колегия и административния състав на факултета.

Представяне на тюторите на специалности. Връчване на студентските книжки на първокурсниците, книжката “За вас, първокурсници”, запознаване с графика за въвеждащите дни.


Юридически факултет - Аула Максима

Факултет "Международна икономка и администрация" - Зала 207

Архитектурен факултет - Зала 307