България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Ликвидационна сесия - задочно обучение

Ликвидационната сесия на учебната 2018/2019 година, за студенти от всички професионални направления, специалности и форми на обучение да се организира и планира както следва:

-         за студенти в последен курс на обучение, на които предстои дипломиране, по дисциплини от последните два семестъра – в периода от 07.09.2019 г. до 20.09.2019 г.

-         за всички други студенти, по дисциплини от всички семестри – по време на очните занятия на студентите задочно обучение, съгласно графика на занятията.
 

   Бизнес администрация

   Публична администрация

   Право

   ППООР

   Защита на националната сигурност

   Професионално направление "Национална сигурност"

   Защита от аварии и бедствия

   Психология

   Строителство на сгради и съоръжения

   Пожарна безопасност и защита на населениетоЗабележка: При разминаване на публикувания тук учебен разпис с този,
който е изнесен на таблата, важи разписът на таблата