гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Учебен разпис - задочно обучение

Учебен разпис - задочно обучение


Факултет


Специалност


Седмица
Изпитна сесия (задочно обучение)

Ликвидационна сесия (задочно обучение)

Забележка: При разминаване на публикувания тук учебен разпис с този,
който е изнесен на таблата, важи разписът на таблата