България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Катедра Информатика и икономика

Катедра „Информатика и икономика“


Страница на ПН "Информатика и компютърни науки" Страница на ПН "Икономика"


ПН „Информатика и компютърни науки“

Бакалавърски програми: 
•    Информатика и компютърни науки

Магистърски програми:
•    Софтуерно инженерство
•    Киберсигурност
•    Уеб дизайн
•    Дигитален маркетинг и уеб дизайн
•    Data Science (на английски език) – от 2016 г.
•    Софтуерно инженерство и мениджмънт

Докторски програми:
•    Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки

ПН „Икономика“

Бакалавърски програми:

•    Международни икономически отношения
•    Финанси и счетоводство
•    Международен бизнес на английски езикМагистърски програми:
•    Предприемачество
•    Кръгова икономика
•    Дигитална икономика
•    Счетоводство и финансови отчети
•    Финансов одит
•    Данъчен и митнически контрол
•    Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
•    Международни финанси
•    Поведенческа икономика


Докторски програми
•    Политическа икономия
•    Световно стопанство и международни икономически отношения
•    Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
 
Преподаватели

проф. д. ик.н. Анна Недялкова
доц. д-р Галина Момчева
проф. д-р Емил Панушев
проф. д-р Теодора Бакърджиева
проф. д.ик.н. Димитър Канев
проф. д.т.н. Красимира Стоилова
проф. д-р Здравко Славов
доц. д-р Еди Чакъров
доц. д-р Антон Свраков 
доц. д-р Мария Брусева
доц. д-р Виктория Иванова
доц. д-р Евгения Ракитина
доц. д-р Виржиния Иванова
доц. д-р Младен Тонев
ас. д-р Ива Монева   
ас. д-р Веселина Спасова
ас. д-р Николина Грозева
ас. Стоян Ненков
ас. Радослав Къновски
ас. Антонина Иванова
ас. Николай Димитров
ас. Евгени Андреев

 
Контакти

Ръководител  катедра: доц. д-р Галина Момчева
Тел.:052/359-573; 0888 793785
email:galina.momcheva@vfu.bg 
Административна сграда на факултет МИА - стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

Експерт по НИД за ПН „Информатика и компютърни науки“ : доц. д-р Еди Чакъров
email: eddy.chakarov@vfu.bg
Основна сграда на ВСУ - стая А-246

Еразъм и ECTS координатор за ПН „Информатика и компютърни науки“: доц. д-р Мария Брусева
Тел.: 052/359-575
email: mariya.bruseva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д10

Експерт по НИД и Еразъм координатор за ПН „Икономика“: ас. д-р Ива Монева
email: iva.moneva@vfu.bg

ECTS координатор за ПН „Икономика“: доц. д-р Младен Тонев
email: mladen.tonev@vfu.bg