НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ"
26-27 юни 2015 г., Варна, България


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Име на участника:
Научно звание и научна степен:
Месторабота:
Позиция:
Служебен адрес:
Телефон:
Мобилен телефон:
E-mail:

Тема:


Резюме (до 150 думи):

Ключови думи:


Технически изисквания, необходими за изнасяне на доклада:
Мултимедия
Специфичен софтуер -

Данни за фактурата (физическо или юридическо лице):

Юридическо лице:
Име:

Адрес:

ИД №:

ДДС №:

МОЛ:


Физическо лице:
Име:

Адрес:

ЕГН: