Дистанционно обучение


Виж какво предлага дистанционното обучение, какви са предимствата и как да се запишеш!

Научи повече

Ние имаме това, което търсиш


  • Обучавай се от всяка точка на света като сам избереш темпото на учене!
  • Всичко е онлайн - лекции, упражнение, изпитни сесии!
  • Не губиш нищо - учебен план и брой кредити като на редовен студент!
  • Обучават те университетски преподаватели и експерти от практиката!
  • Получаваш диплома за висше образование призната в цяла Европа!

Бакалавърски програми

Предимства


Модерна онлайн система за обучение

Интерактивни учебни материали!

Учи откъдето поискаш

24/7!

Всичко е в твоя график

Повече свободно време!

Прави това което обичаш

Не изоставяй хобито!

Нека се свържем!


Готови ли сте да започнете дистанционното си обучение при нас? Супер! Обадете ни се или ни пишете на и-мейл адреса и ние ще се свържем с вас възможно най-бързо!

052/359-631;
0878-350-134.

do@vfu.bg

Често задавани въпроси


1. Защо да избера дистанционно обучение?


Дистанционната форма на обучение е подходяща за хора, които са в чужбина или живеят и работят на отдалечено от университета място. Тази форма пести време и пари, но не отстъпва по качество на учебния процес в традиционните форми на обучение. Дистанционната форма е подходяща за хора, които работят или имат малки деца и не могат да посещават учебните занятия на точно определено място и в точно определено време. Сега те могат да учат и работят едновременно, да получат образование или да продължат в по-висока степен, без значение къде живеят.


2. Как се провежда обучението?


Обучението се провежда в интернет-базираната система. Чрез нея се организира и провежда дистанционното обучение. Тя съдържа интегрирана база с персонални данни, учебни програми и виртуални учебни материали, задачи и тестове.


3. Как се осигуряват учебните материали?


При организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение за придобиване на образователна степен учебните материали и ресурсите за самоподготовка, както и онлайн консултации се осигуряват чрез системата. Студентите разполагат с графици, в които виждат изучаваните от тях предмети със съответните преподаватели и контактите с тях.


4. Кога са изпитите?


По време на семестъра се изготвят изпитните графици, които се поместват в платформата. За всеки студент спрямо изучаваните от него предмети се определят датите на тестовете. Те са маркират в персоналния му календар в платформата, което му напомня, кога са изпитите.


5. Трябва ли да идвам в университета за присъствени сесии или изпити?


Присъствените периоди не могат да надвишават 15 процента от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по дадената специалност в учебния план.
При невъзможност за присъствие - могат да бъдат използвани виртуално платформи за комуникация.


6. Към кого да се обръщам за съдействие, ако срещам трудности при работа в платформата или имам въпроси, свързани с обучението?


Инспекторът „Дистанционно обучение“ и техническия координатор са на Ваше разположение за да Ви запознаят с особеностите на дистанционната форма на обучение; да ви съдействат за връзка с преподавателите и за всичко свързано с нуждите и целите на дистанционното обучение.