XXI Международна научна конференция
"ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ"
1 юли - 3 юли 2022 г., Варна, България


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Юридическо лице:Физическо лице: