XXII Международна научна конференция
"ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ"
30 юни - 2 юли 2023 г., Варна, България


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Юридическо лице:Физическо лице: