Докторанти

Контакти


Университетски център за подготовка на докторанти


Борислава Христова

Учебен корпус, стая 204

Стационарен тел.: 052/359-510, мобилен тел.: 0878-417-490


email: vfudoctors@gmail.com