Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИВАНОВ
Тема: „Обучението по български танци в училищата по изкуства - проблеми, тенденции и перспективи”
Професионално направление: 8.3 „Музикално и танцово изкуство“
Докторска програма „Хореография“
Научни ръководители: проф. Петър Ангелов
Дата на защита: 13.04.2018 г.
Дата на публикуване: 28.03.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д-р Росица Михайлова Йорданова
Рецензия: проф. Николай Стоянов Цветков
Становище: доц. д-р Катя Гинева Кайрякова
Становище: доц. д-р Мария Петрова Кърджиева
Становище: проф. Хикмет Ахмедов Мехмедов