Защита на данните
Докторанти

Текущи процедуриКандидат: РОНИТ ЗАТС

Тема: „Професионална реализация на юристи с диагнози от групата на неявните увреждания”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Обща психология”

Научен ръководител: доц. д-р Бистра Методиева Ценова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.
Кандидат: ТАИСИР АБУ ДЖАМА

Тема: „Влиянието на преддипломния стаж върху представянето на начинаещите учители”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.
Кандидат: АТАНАС СТОЯНОВ МАХЛЕЛИЕВ

Тема: „Комуникациите в новата информационна среда – рискове за психическото развитие на подрастващите”

Професионално направление: 3.2 „Психология“

Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”

Научен ръководител: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.
Кандидат: ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Тема: „Потенциали за стратегическо развитие на организации от социалната икономика”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма: “Социално управление”

Научен ръководител: доц. д-р Велислава Николаева Костова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.
Кандидат: ОНУР ОРХАН

Тема: „Възможностите за Турската мека власт на Балканите”

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма: “Политология”

Научен ръководител: доц. д-р Калоян Кирилов Смилков

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.
Кандидат: ХАБИБ ДЖЕРИЕС НАСЕР

Тема: „Влияние на обучението за формиране на социална идентичност на арабските ученици в Израел”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма: “Социална, организационна и консултативна психология”

Научни ръководители: доц. д-р Даниела Карагяурова и доц.д-р Мария Петрова

Дата на защита: 05.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.
Кандидат: ВИРГИНИЯ ЛУСКИ

Тема: „Психологически аспекти на агресията при деца в предучилищна възраст и образователна програма за нейното намаляване”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”

Научни ръководители: доц.д-р Мария Петрова и доц.д-р Петър Нешев

Дата на защита: 05.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.
Кандидат: ЛЮБОМИР НЕДКОВ КЮЧУКОВ

Тема: „Трансформация на системата на икономически интереси на индивида в контекста на съвременното социално-икономическо развитие”

Професионално направление: 3.3 „Политически науки“

Докторска програма: “Политология”

Научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова

Дата на защита: 06.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.
Кандидат: МИЛА ПЕТКОВА БАЛАБАНОВА

Тема: „Възприемане на промените във външността след лазертерапия и психосоциалното функциониране”

Професионално направление: 3.2„Психология“

Докторска програма: “Обща психология”

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Андонова и доц. д-р Красимир Иванов

Дата на защита: 05.07.2018 г.

Дата на публикуване:20.06.2018 г.
Кандидат: МОМЧИЛ ТОДОРОВ КАРАИВАНОВ

Тема: „Координиране на политики за регионално развитие за Област Смолян”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма: “Икономика и управление (индустрия)”

Научен ръководител: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Дата на защита: 29.06.2018 г.

Дата на публикуване:14.06.2018 г.
Кандидат: ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ СТОИЛОВ

Тема: „Съвременни инструменти за интегрирано управление на крайречни градски територии”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма: “Икономика и управление (индустрия)”

Научен ръководител: доц. д-р Кремена Георгиева Андонова

Дата на защита: 29.06.2018 г.

Дата на публикуване:14.06.2018 г.
Кандидат: ЕЯЛ КОЕН

Тема: „Право на задържане в случаите на несъстоятелност”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма: “Гражданско и семейно право“

Научен ръководител: проф. д.ю.н Екатерина Илиева Матеева

Дата на защита: 29.06.2018 г.

Дата на публикуване:14.06.2018 г.