Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: АЛИ ШАЛАБИ
Тема: „Психологически детерминанти на психосоциалното функциониране при пациенти със сърдечна катетеризация и възможности за интервенция”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма „Социална, организационна и консултативна психология“
Научни ръководители: доц. д-р Бистра Методиева Ценова
Дата на защита: 01.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.02.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Рецензия: проф. д-р Минко Хаджийски/
Становище: доц. д-р Даниела Карагяурова
Становище: доц. д-р Бистра Ценов/
Становище: доц. д.пс.н. Иван Александров/

 Кандидат: БОГДАН МАЙДА
Тема: „Съвременни насоки за дейността на мениджъра в малките и средните предприятияи”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Социално управление“
Научни ръководители: проф.д-р Йоанна Рогожинска-Митрут
Дата на защита: 01.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.02.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Становище: доц. д-р Ивайло Цветанов Стоянов