Защита на данните
ECTS наръчник

Образователно-квалификационна степен "бакалавър"


Факултет "Международна икономика и администрация"

Катедра "Администрация, управление и политически науки"
Публична администрация и мениджмънт
Бизнес администрация и мениджмънт Международен публичен и бизнес мениджмънт
Международни отношения и право

Катедра "Информатика и икономика"
Информатика и компютърни науки
Дигитална икономика
Международни икономически отношения
Финанси и счетоводство
Маркетинг, реклама и ПР

Юридически факултет

Катедра "Сигурност и безопасност"
Защита на националната сигурност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Катедра "Психология"
Психология

Архитектурен факултет

Катедра "Архитектура и урбанистика"
Дизайн – Интериорен дизайн
Дизайн – Графичен дизайн

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"
Строителство на сгради и съоръжения - ВиК
Строителство на сгради и съоръжения - Пътно строителство
Строителство на сгради и съоръжения - Строителни конструкции
Пожарна безопасност и защита на населението

Катедра "Изкуства"
Мода и мениджмънт в модата
Хореография