Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Семниар - "Интегрирано управление на отпадаци"

Пампорово (16-17 март 2018)


Институт за интегрирано управление на общините

Инструменти за общинско управление (11-12 май 2017 - к.к. Албена)Инструменти за общинско управление (8-10 декември 2016 - Смолян)