Защита на данните
ВСУ "Черноризец Храбър"

ВСУ организира обучение в централните европейски институции на Брюксел


Като част от обучението в Брюксел са запланувани  посещения в следните институции:

1.       Комитет на Регионите;

2.       Постоянно представителство на България;

3.       Европейски парламент;

4.       Съвет на ЕС, Съвет на Министрите;

5.       Европейска комисия.


Цялата такса е около 600 евро /с включени пътуване, нощувки, обучение и организация/. Тази такса не включва лични разходи, като храна, градски транспорт и др.
Обучението ще се проведе в периода 18-25 юни 2017 г.

Желаещите да се запишат трябва да
изпратят на e-mail: international@vfu.bg - име, адрес, ЕГН, e-mail и сканирана лична карта и да внесат по 100 евро капаро в банковата сметка на университета до 28.04.2017 г.

Обучението ще бъде едно и градът, в който ще се проведе, зависи от интереса на кандидатите.