Защита на данните
Проекти

Проект "TURаS - Постигане на устойчивост на градската среда чрез осигуряване на висока гъвкавост в непрекъснато променящи се градски условия" по схема за безвъзмездна финансова помощ: №ENV.2011.2.1.5-1 по Седма рамкова програма на Европейския съюз

Координатор на проекта
доц. д-р
Александър Слаев Счетоводител на проекта Радостина Иванова Стойност на проекта 8 891 398 € Срок на проекта 01.10.2011 – 30.09.2016

Варненски свободен университет участва като партньор в изпълнението на петгодишен проект "TURаS - Постигане на устойчивост на градската среда чрез осигуряване на висока гъвкавост в непрекъснато променящи се градски условия" №ENV.2011.2.1.5-1.


Проектът е съфинансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз и възлиза на 8 891 398,00 евро.


Водеща организация е Университетски колеж, Дъблин, Ирландия. В проекта участват още 26 партньорски организации - университети, общини и търговски предприятия от Великобритания, Холандия, Сърбия, Дания, Германия, България, Словения, Италия, Белгия, Ирландия и Испания.


Проектът цели разработването на всестранни мерки за постигане на устойчивост на градската среда чрез осигуряване на висока гъвкавост в непрекъснато променящи се градски условия. Предвижданите мерки и подходи обхващат всички възможни сфери на градското развитие – от урбанистичното ниво до енергийна ефективност и зелената архитектура. Тези мерки и подходи са групирани в 9 Работни пакета.


Партньори:

 • University College Dublin, National University of Ireland, Ирландия - координатор
 • University of East London, Великобритания
 • Vereniging Voor Christelijk Hoger Onderwijs Wetenschappelijk Onderzoek En Patientenzorg, Холандия
 • Institut Za Arhitekturu I Urbanizam Srbije, Сърбия
 • Aalborg Universitet, Дания
 • Universitaet Stuttgart, Германия
 • Univerza V Ljubljani, Словения
 • Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza, Италия
 • Institut Bruxellois Pour La Gestionde L Environnement, Белгия
 • Dublin City Council, Ирландия
 • London Borough of Barking and Dagenham, Великобритания
 • Barking Riverside Ltd, Великобритания
 • Roma Capitale , Италия
 • Nde Consultants Ltd, Великобритания
 • Sevilla Global S.A., Испания
 • Gemeente Rotterdam, Холандия
 • Verband Region Stuttgart, Германия
 • Regionalna Razvojna Agencija - Ljubljanske Urbane Regije Zavod, Словения
 • Община София
 • Dermot Foley Landscape Architects Ltd, Ирландия
 • BioAzul, Испания
 • Institute For Sustainability, Великобритания
 • Bic Lazio Spa, Италия
 • European Business and Innovation Centre Network, Белгия
 • Climate Alliance - Klima-Buendnis - Alianza Del Clima, Германия
 • Pracsis SPRL, Белгия
 • Helix Pflanzen GMBH, Германия