Защита на данните
Учебни звена
Факултет "Международна икономика и администрация"
доц. д-р Елеонора Танкова Декан на Факултет Международна икономика и администрация (ФМИА)
доц. д-р Елеонора Танкова
Декан на ФМИА

Факултет "Международна икономика и администрация" функционира на основата на най-добрите традиции и практики, свързани със създаването на висококачествен, национално и международно конкурентен образователен продукт във ВСУ "Черноризец Храбър".

Обучението във факултет "Международна икономика и администрация" се осъществява в акредитирани специалности в образователно-квалификационите степени "бакалавър" и "магистър" и в образователната и научна степен "доктор". Образователният процес се провежда съобразно европейските изисквания и стандарти за подготовка в съответствие с присъдените на ВСУ знаци DS и ECTS.

В учебно-изследователския процес са ангажирани висококвалифицирани преподаватели, които в условията на модерна материална база подготвят компетентни специалисти, готови да посрещнат предизвикателствата на променящия се Европейски съюз и глобализиращия се свят.
Катедри към факултет "Международна икономика и администрация":Ръководство на факултета и контакти
Декан: доц. д-р Елеонора Танкова
тел.: 052/359-526
email: eleonora@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Г6
Приемен ден: вторник от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Административен секретар: инж. Красимира Манасиева
тел.: 052/359-564
email: krasimira_manasieva@abv.bg
Административна сграда на факултет МИА – стая Г3
Работно време: от понеделник до петък; от 8:00 до 16:30 ч.