гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Графичен дизaйнБакалавърски програми

 

Специалност: Графичен дизайн
Присъждана професионална квалификация: Графичен дизайнер
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен „бакалавър“
Продължителност на програмата: 4 години
Брой кредити: 240

 
 

Редовно Обучение

 

Задочно Обучение