гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен бакалавър, професионален бакалавър или магистър по специалност от съответното професионално направление, или да са записани за студенти във ВСУ „Черноризец Храбър“ в посочените в таблицата професионални направления или области на висше образование. 

 

Придобиване на допълнителна  професионална квалификация

Изисквания

 
  • Лица, които са придобили степен на висше образование и съответната професионална квалификация. 
  • Лица, които се обучават за придобиване на висше образование, в образователно-квалификационна степен по специалности от посочените по-долу професионални направления или области на висше образование.

Учител по…

Срок на обучение

Форма

Област / Проф. направление

Професионална  квалификация

Учител по информатика и информационни технологии

1 година,
2 семестъра

Задочна

Всички специалности от професионално направление Информатика и компютърни науки

Информатик

Всички специалности от област на висшето образование: Технически науки

Инженер и др.

Учител  по икономика

1 година,
2 семестъра

Задочна

Всички специалности от професионално направление Икономика

Икономист и др.

Учител по професионална подготовка

1 година,
2 семестъра

Задочна

Всички специалности от област на висшето образование:  Технически науки

инженер и др.

Всички специалности от област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки 

икономист и др.

Учител по изобразително изкуство

1 година
2семестъра

Задочна

Всички специалности от професионални направления:
- Изобразително изкуство;
- Теория на изкуствата;
- Педагогика;
Специалности свързани с дизайн

Художник;
изкуствовед;
педагог;
дизайнер;

 

Обучението:

  • е в задочна форма на обучение. 
  • е с продължителност 1 година/ 2 семестъра.
  • започва веднага след сформиране на група.
  • се провежда on-line в частта „Теоретична подготовка“.
  • включва присъствена практика в училище с учител-наставник 
  • е със семестриална такса от 760 лв. и такса за дипломиране в размер на 380 лв. 

 

Записването става чрез попълване на Заявление, което се намира на следния адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmjHNOj0M2Pc3WBFYCMnb84Pu7uKwaPFtdwR6OEuE4BHx2mg/viewform. След сформиране на група, подалите Заявление ще получат допълнителна информация за необходимите документи, сроковете за тяхното подаване и график на обучението

 

След завършване на обучението по избран курс участниците получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по ...” .

За контакти:

 

Николинка Даскалова

 

тел.: 052 359 609;

e-mail: nikolinka.daskalova@vfu.bg