гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ОБУЧЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД И ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ провежда следните езикови курсове за чуждестранни граждани:

  • Осъществява специализирано езиково обучение по български и английски език, което дава възможност на успешно завършилите курсисти да продължат образованието си в бакалавърските и/ или магистърските програми на ВСУ „Черноризец Храбър“, или в други български университети. Обучението се провежда по утвърден учебен план в периода месец ноември на текущата календарна година – месец септември на следващата календарна година и включва интензивно обучение по български или английски език. Таксата за обучението може да се заплати разсрочено. Обучението може да се провежда присъствено и on-line.
  • Сертифицира знания и определя ниво на владеене на български език като чужд и на английски език, а успешно положилите изпита придобиват правото да продължат образованието си в бакалавърските и/или магистърските програми на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и в други университети в Република България. Изпитът за определяне на ниво на владеене на български/английски език може да се провежда присъствено и on-line. 
  • Провежда специализирани курсове по български и английски език за чуждестранни граждани, които желаят да повишат своята езикова компетентност. 
  • Предлага специална възможност за краткосрочно интензивно обучение по български език и полагане на изпит, свързан с удостоверяване на ниво за владеене на езика във връзка с получаване на българско гражданство. Обученията могат да се провеждат присъствено и on-line. 
 

За да се запишете за обучение е нужно да подадете документи за кандидатстване. Информация можете да получите на e-mail: priem@vfu.bg

 

За въпроси, свързани със самото обучение, можете да пишете на e-mail: fltdept@vfu.bg.    

  
Чуждестранните студенти за нас: 
 

Олга Агарунова, Русия 

Olga-Agarunova-snimka

„Учих български език във Варненския свободен университет при господин Петър Петров. Опитът, който получих там, е безценен, защото да научиш един език означава да придобиеш едно богатство. Бих желала да споделя за професионализма и начина на преподаване на език в университета. Има индивидуален подход към всеки студент, а харизматичността, емпатията, чувството за хумор и лекотата, с която се преподава материалът, е заслуга на преподавателя. Той ни показа най-доброто от културата и традициите на България, ходихме на много интересни екскурзии. За един чужденец това играе голяма роля във формирането на неговата представа за държавата и хората, живеещи в нея. От тук започна моята България... И това остава за цял живот!”

 

 

IMG_9041 gazal

Газал Рахнама Аски, Иран. 

Завърших подготвителния курс към Департамента за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация. Беше трудно за мене, но преподавателите много ми помагаха. В курса имах добри приятели – Георгий и Сергей от Украйна, Михаил и Юлия от Русия, Никита от Казахстан, Фатих от Турция. С тях в часовете беше интересно и весело. Сега съм студентка в Архитектурния факултет – специалност „Дизайн за архитектурна среда”.”

 


Николай Макаревич, Русия

„Обучението ми във ВСУ и, по-точно, курсът по български за чужденци беше едно голямо приключение. Не мога да се сетя за нито един негативен момент по време на обучението, макар че да научиш български е голямо предизвикателство и не допуска несериозно отношение. Надали има друга област или сфера на знания, която да съм усвоил по-добре от български език през живота си.”

 

IMG_9041

 

IMG_4944

 

IMG_2129