гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Тема на курса: ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 

Лектор: ПРОФ. Д-Р ГАЛИНА ШАМОНИНА

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: Отличителните характеристики на иновационните технологии са промяната на характера на дейността и взаимодействието на субектите на образователния процес, смяната на приоритетите – от транслиране на знанията към създаване на условия за реализация на личностния потенциал и проявата на субектните свойства в учебно-познавателната, изследователската, творческата или оценъчната дейност.  

Курсът представя дидактическия потенциал на иновативните технологии (екскурзионна, театрална, етнокултурна и проектна) в обучението по чужд език като единство от подход, дизайн и процедури.