гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО И КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

Тема на курса: ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО И КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Лектор: ПРОФ. Д.П.Н. НИКОЛАЙ КОЛИШЕВ

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: В курса се обосновават теоретични модели на педагогическото умение за целеполагане в обучението и на контролно-оценъчните умения на учителите. Умението за целеполагане се разглежда като съставено от два компонента: умение за операционализация на репродуктивните цели на обучението и умение за операционализация на творческите цели на обучение. Контролно-оценъчните умения се разглеждат като съставени от три компонента: умение за целеполагане в обучението, умение за прилагане на форми и методи за контрол и оценка на учебните постижения и умение за прилагане на стратегии за контрол и оценка на учебните постижения. Предлагат се технологии за операционализация на репродуктивните и творческите цели на обучението. Разглеждат се методите, чрез които се реализират четирите основни форми за контрол и оценка: устно изпитване, писмено изпитване, електронно изпитване и комплексно (синтетично) изпитване.  Анализират се следните стратегии за контрол и оценка: формална и неформална, формираща, резултативна и процесуална, репродуктивна и творческа. В края на курса се предлага тест за самоконтрол и самооценка на усвоените знания.