гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

12. Интензивна програма

Интензивна програма "Виртуално моделиране и строителство на мостове и демонстрация в реална среда"

Координатор на проекта 
доц. д-р инж.
Иван ПавловСчетоводител на проектаЛилия СтоиловаСтойност на проекта24 991,00 €Срок на проекта01.09.2013 - 31.08.2014 

Партньори
  • Klaipeda State College - Литва;
  • Instituto Politecnico de Santarem, Португалия;
  • Leeds Metropolitan University, Великобритания;

Интензивна програма "Виртуално моделиране и строителство на мостове и демонстрация в реална среда" по схема за безвъзмездна финансова помощ: №LLP-ERA-IP-2013-LT-0920, програма "Еразъм", Интензивни програми на ЕС

 

ВСУ "Черноризец Храбър" е бенефициент по Секторна програма "Еразъм", дейност "Интензивни програми". Темата на интензивната програма е "Виртуално моделиране и строителство на мостове и демонстрация в реална среда", по който се предвижда един преподавател от ВСУ "Черноризец Храбър и 6-ма студенти да вземат участие в работилница, която ще се проведе в Държавния колеж на Клайпеда, Литва. Програмата ще предложи интересни възможности не само от образователна гледна точка, но и възможността натрупаният опит да бъде използван на работния пазар в бъдеще. Главната цел на интензивната програма ще бъде реализирана от група студенти и преподаватели, посредством изграждане на общ проект, основан на образователна дейност и дистанционно обучение.

 

Цели:

  • Да даде на студентите, стимулиране на интензивно поле за обучение в Европейска среда.
  • Да се даде възможност на студентите да използват новаторска визуализационна техника (3D моделиране на околната среда, увеличаване на реалността).
  • Да запознае студентите с перспективите на гостуващата компания, свързани с темата на ИП.
  • Да изследва възможните мост, модел, изпълнение и решения.
  • Да предложи решение как да се подобрят транспортните връзки между града и курорта.
 

Водеща организация е Държавния колеж на гр. Клайпеда, Литва, а останалите партньорски организации са Instituto Politecnico de Santarem, Португалия и Leeds Metropolitan University, Великобритания.

 

Финансирането по проекта възлиза на 24 991,00 евро.

Продължителността на проекта е 12 месеца.