гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

27. Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА) ОТ


 

 

Обща стойност на проекта:
1 124 201.17 лв.Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ участва като партньор в проект „WEB базирана платформа (Smart Hubs) за дистанционен мониторинг и интелигентно управление на цялостни решения за ОВК (отопление, вентилация, климатизация) и БГВ (битова гореща вода) от „Елдоминвест“ ООД“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с водеща организация „Елдоминвест“ ООД.

Целта на проекта е разработване на интегрирана софтуерна и хардуерна платформа (SMART HUBS), обединяваща индивидуални модули за управление в комплексна WEB базирана среда, като иновативно подобрение на нивото „мениджмънт слой”. Разработваната платформа се управлява чрез софтуер или мобилно приложение от персонален компютър, смартфон или таблет и ще позволи свързване на множество устройства в интегрирана система. Интеграцията ще позволи разработване на иновативни софтуерни модели за оптимизация и алгоритмизация на управлението на контролираните системи и устройства на апаратно ниво. Управление на режимите на работа при отчитане на ефективността на използваните енергоносители, техническите характеристики на интегрираните системи, параметрите на околната среда и контролирания микроклимат.
В основата на иновативният подход са алгоритми за управление водещи до изграждане на интелигентни ОВК (отопление, вентилация, климатизация) и БГВ (битова гореща вода) системи. Основните задачи на интелигентните ОВК системи са да осигуряват комбинация от оптимален комфорт и енергийна ефективност, като изискват минимална намеса от страна на собственика или ползвателя и своевременно идентифицират всички предстоящи или настъпили проблеми, свързани с работата или потреблението на оборудването. Основа на комплексното въздействие върху параметрите на средата е софтуерно управление. Софтуерът за оптимизиране на енергийното потребление обхваща различни софтуерни приложения, които позволяват проследяването на сметките за електричество, измерване в реално време, изграждане на системи за управление на ОВК и БГВ, прогнозиране на енергийното потребление, отчитане на въглеродни емисии, управление на IT оборудване, решенията осигуряват инструменти за намаляване на разходите за енергия, като събират данни за потреблението и ги използват за три основни цели: мониторинг, анализ, контрол и управление.

Специфични цели:

1. Задълбочено проучване на съществуващите приложения на нови информационни технологии в областта на дистанционния мониторинг и интелигентно управление на центрове за данни включващо SMART термостати и контролери, виртуални табла за енергиен мониторинг, инструменти за анализ на данни в реално време и алгоритми за оптимизация. Идентификация и анализ на видове данни и знания, необходими за вземане на експертни решения в изследваната област. Проучване на съществуващи данни за областта, представени по електронен път и техния анализ. Изработване на конкретизирани изисквания към разработваната система.
2. Създаване на бази от данни и знания, необходими за ефективна работа на разработваната платформа. Формулирането на изисквания и разработка на функционалната архитектура на платформата.
3. Разработка на концептуална и функционална архитектура на иновативна WEB базирана платформа (SMART HUBS) за дистанционен мониторинг и интелигентно управление на цялостни решения за ОВК и БГВ от "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД.
4. Разработка на изследователска платформа, софтуерно решение, демонстрирано в операционна среда за дистанционен мониторинг и интелигентно управление на цялостни решения за ОВК и БГВ.
5. Тестване и валидиране на софтуерното решение.