гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

36.Финансова грамотност за развитие на обществото №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865


Общ бюджет: 250 000,00 €
 
Бюджет за ВСУ: 34 560,00 €
 
Срок за изпълнение: 
01.09.2022 г. - 28.02.2025 г.

Уебсайт на проекта:
 

 

На 07.02.2023 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865 „Финансова грамотност за развитие на обществото“ в качеството си на водеща организация.

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Партньори:

  1. Yavuz Selim Ortaokulu, Турция;
  2. Platon M.E.P.E., Гърция;
  3. Universal learning Systems Ltd, Ирландия;
  4. Context Learning Finland Oy, Финландия;
  5. Югозападен университет "Неофит Рилски", България;
  6. Yenilikçi Eğitim Derneği, Турция;
  7. IIS Albert Einstein, Италия.

Финансовата грамотност означава много повече от управление на пари и бюджет на основно ниво, консумацията и спестовните навици на индивидите в домакинствата отразяват финансовия характер на обществото. В днешните социално-икономически условия е важно хората да имат знания по отношение на финансовата грамотност по отношение както на прогнозирането, така и на решаването на финансови проблеми и водене на проспериращ живот.
Финансовата грамотност е ключово умение, а проекта има за цел да развие това умение още от ранна възраст чрез използване на дигитални методи и материали.
Очаквани резултати:
1. Изготвена учебна програма и учебни материали по финансова грамотност, която ще се преподава на ниво средно образование от експертите в партньорството.
2. Съдържанието и дейностите в учебната програма, ще имат бъдат включени и в изготвено дигитално издание.
3. Ще бъде създаден дигитален портал, където ученици и учители ще имат достъп до финансовото съдържание и ще могат да извършват онлайн финансови транзакции. Порталът ще позволи на учениците да извършват симулации на: изчисляване на кредити, теглене на пари, депозиране и наблюдение на финансови транзакции във виртуална среда. Виртуалната среда ще се използва за практическо обучение по отношение на финансовата им грамотност.Във връзка с изпълнението на проект “Финансова грамотност за развитие на обществото” №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865, в периода 21-23 май 2024 г. в гр. Хелзинки, Финландия се проведе партньорска среща, на която присъстваха представители на всички партньорски органзации, на която се обсъдиха онлайн обучението учебното съдържание и разработването на платформа за обучение по проекта, бяха финализирани учебните планове. По проекта предстои създаването на дигитален портал, където ученици и учители ще имат достъп до финансово съдържание на модули по финансова грамотност, подготвени в дигитално издание. Порталът ще позволи на учениците да извършват симулации на: изчисляване на кредити, теглене на пари, депозиране и наблюдение на финансови транзакции във виртуална среда, спестяване, бюджетиране, управление на личните финанси и др. Виртуалната среда ще се използва за практическо обучение по отношение на финансовата им грамотност.
На срещата партньорите също така обсъдиха дейноситте по управление, разпространение на резултатите и отчитането на проекта.
Домакин на събитието беше Context Learning Finland Oy, Финландия.


 От 05.02.2024 г до 07.02.2024 г. в гр. Катерини, Гърция се проведе партньорска  среща  по проект „Финансова грамотност за развитие на обществото“ №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865. Дигиталния журнал (секции и съдържание), цифровия портал (Секции и съдържание) и обучението на учители за създаване на учебен план бяха дискутирани от партньорите. Обсъдиха се и съдържанието на учебната програма, учебния план по финансова грамотност и презентациите им на учениците от всички партньори по проекта. Учебният план ще бъде приложен пилотно в две от партньорските организации - училища от Гърция и  Турция.
Партньорите обсъдиха напредъка по Работни пакети №2 и №4 и дейностите и задачите, които трябва да бъдат изпълнени до следващата среща във Финландия.
Домакин на срещата беше Platon M.E.P.E, Гърция.
 В периода 13-15.11.2023 г. в гр. Торино, Италия с участието на представители на всички партньорски организации се проведе партньорска среща по проект „Финансова грамотност за развитие на обществото“ №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865. Домакин на срещата беше IIS Albert Einstein, Италия.
Партньорите дискутираха относно съдържанието на учебната програма за финансова грамотност, определиха методите и техниките, които ще се използват при прехвърляне на съдържанието, съдържанието, което ще се качи в цифровия портал и създаването на първоначален вариант на съдържание. Определиха се методите и техниките, които ще се използват при прехвърляне на съдържанието. Срещата приключи с обсъждане на дати на следващите срещи и предстоящите дейности.  

 
На 29-31 май 2023 година във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, с участието на представители от всички партньорски организации от България, Турция, Гърция, Ирландия и Финландия, се проведе първата партньорска среща по проект „Финансова грамотност за икономическото развитие на обществото“ №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.
ВСУ представи проекта, неговите цели, очакваните резултати и целевите групи. Обсъдиха се ролите и задачите на всеки партньор, които трябва  да се изпълнят за времето на реализиране на проекта.
Партньорите обсъдиха необходимите действия за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта.
Представител на ВСУ запозна накратко партньорите с административните и финансовите правила за изпълнение и отчитане на проекта съгласно правилата на програма Еразъм+ на Европейския съюз, както и изискванията за съхранение  на документите.
Срещата приключи с уточняване на дати за следващите партньорски срещи по проекта.