гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

36.Финансова грамотност за развитие на обществото №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865


Общ бюджет: 250 000,00 €
 
Бюджет за ВСУ: 34 560,00 €
 
Срок за изпълнение: 
01.09.2022 г. - 28.02.2025 г.

Уебсайт на проекта:
 

 

На 07.02.2023 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865 „Финансова грамотност за развитие на обществото“ в качеството си на водеща организация.

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Партньори:

  1. Yavuz Selim Ortaokulu, Турция;
  2. Platon M.E.P.E., Гърция;
  3. Universal learning Systems Ltd, Ирландия;
  4. Context Learning Finland Oy, Финландия;
  5. Югозападен университет "Неофит Рилски", България;
  6. Yenilikçi Eğitim Derneği, Турция;
  7. IIS Albert Einstein, Италия.

Финансовата грамотност означава много повече от управление на пари и бюджет на основно ниво, консумацията и спестовните навици на индивидите в домакинствата отразяват финансовия характер на обществото. В днешните социално-икономически условия е важно хората да имат знания по отношение на финансовата грамотност по отношение както на прогнозирането, така и на решаването на финансови проблеми и водене на проспериращ живот.
Финансовата грамотност е ключово умение, а проекта има за цел да развие това умение още от ранна възраст чрез използване на дигитални методи и материали.
Очаквани резултати:
1. Изготвена учебна програма и учебни материали по финансова грамотност, която ще се преподава на ниво средно образование от експертите в партньорството.
2. Съдържанието и дейностите в учебната програма, ще имат бъдат включени и в изготвено дигитално издание.
3. Ще бъде създаден дигитален портал, където ученици и учители ще имат достъп до финансовото съдържание и ще могат да извършват онлайн финансови транзакции. Порталът ще позволи на учениците да извършват симулации на: изчисляване на кредити, теглене на пари, депозиране и наблюдение на финансови транзакции във виртуална среда. Виртуалната среда ще се използва за практическо обучение по отношение на финансовата им грамотност.


На 29-31 май 2023 година във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, с участието на представители от всички партньорски организации от България, Турция, Гърция, Ирландия и Финландия, се проведе първата партньорска среща по проект „Финансова грамотност за икономическото развитие на обществото“ №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.
ВСУ представи проекта, неговите цели, очакваните резултати и целевите групи. Обсъдиха се ролите и задачите на всеки партньор, които трябва  да се изпълнят за времето на реализиране на проекта.
Партньорите обсъдиха необходимите действия за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта.
Представител на ВСУ запозна накратко партньорите с административните и финансовите правила за изпълнение и отчитане на проекта съгласно правилата на програма Еразъм+ на Европейския съюз, както и изискванията за съхранение  на документите.
Срещата приключи с уточняване на дати за следващите партньорски срещи по проекта.