гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

38.Дизайн на магистърска програма в областта на изчислителни науки за живота


Продължителност на проекта в месеци: 15+4

Начало на проекта: 01.02.2022

Край на проекта: 31.08.2023

Ръководител на проекта: доц. д-р Веселина Спасова

Координатор на проекта: Кремена Хубчева

Бюджет: 55 000 EUR


Дизайн на магистърска програма в областта на изчислителни науки за живота

Научна област:
Информационни науки и инженерство

Проектът за магистърска програма Computational Life Sciences (CompLife) е фокусиран върху създаването на модерна интердисциплинарна транснационална магистърска програма с две дипломи “Изчислителни науки за живота”, чрез комбиниране на усилия, опит и експертиза от три университета от три различни държави.
С този проект искаме не само да създадем нова съвместна магистърска програма, но и да засилим връзките между членовете в екосистемите и да изградим благоприятна среда за предприемачество (нови иновативни бизнеси; нови работни места и позиции, базирани на научни изследвания).
Студентите, завършили успешно тази магистърска програма, ще получават две дипломи в областта на компютърните науки от два университета.
По време на проекта ще бъдат подготвени документите за национални акредитации и университетите ще кандидатстват за одобрение пред националните законодателни органи (включително за акредитация за дистанционна форма на обучение в някои от страните). Визията на партньорските университети е да използват резултатите от проекта CompLife (транснационален екип, учебна документация и методология) за кандидатстване в Erasmus+ / Lot 1 за финансирането на обучението на студенти в новата магистърска програма.

Партньори:
  1. Университет Обуда, гр. Будапеща, Унгария
  2. Международен иновативен институт на Тараз “Шерхан Муртаза” гр. Тараз, Казахстан

 


Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.