гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

39.ConSIMium: A Council simulation experience – 2022-23


В периода 01.02.2023 г. – 04.02.2023 г. един преподавател и двама студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ участваха в международен образователен проект на Европейския съвет и Съвета на ЕС ConSIMium: A Council simulationexperience – 2022-23 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Целта на проекта беше симулация на работата на Европейския съвет, и беше финансирана от Генералният секретариат на ЕС, Генерална дирекция „Комуникация и информация“.

Национален коорднитор на студенти от България беше доц. д-р Юлияна Матеева, преподавател от ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър“.