гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

4. КОМПЕТЕНЦИИ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

№LLP-2012-LEO-MP-49 "Развитие на компетенциите на преподавателите, преподаващи специализиран чужд език в условията на междукултурно обучение" Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства"

Координатор на проекта 
доц. д-р
Галина ШамонинаСчетоводител на проектаРумяна ЖековаСтойност на проекта11 000 €Срок на проекта02.10.2012 - 02.10.2014

На 02.10.2012г. стартира изпълнението на двугодишен проект "Развитие на компетенциите на преподавателите, преподаващи специализиран чужд език в условията на междукултурно обучение" по Програма за учене през целия живот, Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства" в който Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва в партньорство с университети от Великобритания, Швеция и Дания. По проекта ще бъдат финансирани 12 мобилности на преподаватели от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", възлизащи на 11 000 евро.

Целта на проекта е да се формира международно партньорство с цел подобряване на компетенциите на преподавателите по чужди езици в рамките на професионалното езиково обучение, с цел повишаване на пригодността за заетост на обучаемите като ги подготви за работа в мултикултурна среда.

Очакваният резултат е изграждане на професионална рамка за развитие на преподаващите специализиран чужд език, предоставяща им методика за междукултурно обучение на обучаемите.

 

Допълнителна информация - брошура

 

Партньори:

  • Klaipeda State College (Литва);
  • SSM Global Training Services Ltd (Кипър);
  • Syddansk Erhvervsskole (Дания);
  • Training 2000 (Италия);
  • Rezeknes Augstskola (Латвия);
  • Folkuniversitetet (Швеция);
  • Fatih University (Турция);
  • North Glasgow University (Великобритания);
  • Klaipeda Science and Technology Park (Литва)