гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

40.Първо работно съвещание по интегрируеми системи, нелинейни вълни и машинно обучениеВСУ „Черноризец Храбър“ получи финансиране от Фонд научни изследвания, по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

Темата на форума е: „Първо работно съвещание по интегрируеми системи, нелинейни вълни и машинно обучение“, и ще се проведе с международно участие в периода 15 - 19 август 2023 г. във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Целта на форума е да продължи сътрудничествата в рамките на съществуващи работни връзки и да създаде предпоставки за полезни контакти с български и чуждестранни колеги по тематиката на събитието.