гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

41.Разработване на автоматизирана система за комплексен контрол и оценка на ресурса на индустриални радиологични системиВСУ участва като партньор в изпълнението на проект №12ИФ-02-24/13.12.2021 „Разработване на автоматизирана система за комплексен контрол и оценка на ресурса на индустриални радиологични системи“, финансиран от Национален иновационен фонд.

Очакваните резултати са:

- Разработен „Комплексен анализ на основа на проучване на база данни: библиотеки, интернет относно проблеми свързани с: видове индустриални рентгенови апарати, устройство на индустриални рентгенови апарати, стандарти за рентгенови апарати, стандарти касаещи методи за контрол на различни характеристики па рентгеновите системи, научна литература за индустриални рентгенови апарати, методи за контрол на характеристики на рентгеновите апарати, дигитални детекторни системи и приложението им, стандарти.

- Изготвен „Протокол от проектиране и проект на иновативната автоматизирана система за комплексен контрол и оценка на ресурса на индустриалните радиологични системи“