гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

42.Проект DRP0200020 „WE.Circular: Насърчаване на дигитален и индустриален капацитет за устойчив кръгов преход на ръководени от жени МПС в дунавския регион”


Продължителност на проекта в месеци: 36
Начало на проекта: 01.01.2024
Край на проекта: 31.12.2026
Бюджет: 2 399 263 EUR
 

 

 Основната цел на проект WE.Circular е да се справи с много важно предизвикателство – да повиши дигиталните и бизнес умения на жените предприемачи за прехода на индустрията и да предостави на основните заинтересовани страни уменията, необходими за разработване и прилагане на стратегии за интелигентна специализация, подготвяйки жени предприемачи от Дунавския регион за преход към индустрия 4.0, като същевременно изпълнява аспектите на кръговата икономика.
Специфичните цели на проекта са:

 • Да се преодолеят предизвикателствата при прехода към кръгова икономика чрез разработване на иновативни програми за обучение за подобряване на уменията и компетенциите на жените предприемачи;
 • Да се ускори преходът към кръгова икономика на ръководени от жени бизнеси чрез въвеждане на кръгови бизнес модели;
 • Да се увеличи капацитетът на публичните органи за разработване на политически инструменти/програми за преход към кръгова икономика за жени предприемачи и хармонизиране на S3s в същата област.
 
 
Консорциумът по проекта включва 14 партньора от 10 различни държави от Дунавския регион, който обединява национални, регионални, публични, частни организации и университети.
 
Водеща организация:
 • Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), България;
   
Партньори:
 • Министерство на икономиката и индустрията, България;
 • Министерство на иновациите и растежа, България;
 • ВСУ „Черноризец Храбър”, България;
 • Innovation Region of Styria, Австрия;
 • Technology Park of Varazdin, Хърватска;
 • bwcon GmbH, Германия;
 • Chamber of Commerce and Industry of Stajerska, Словения;
 • Pannon Business Network, Унгария;
 • Slovak Business Agency, Словакия;
 • Organization for Entrepreneurship Development – ODIMM, Молдова;
 • Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina, Босна и Херцеговина;
 • University of Sarajevo, Босна и Херцеговина;
 • Association of Business Women in Serbia, Сърбия.