гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

42.Проект DRP0200020 „WE.Circular: Насърчаване на дигитален и индустриален капацитет за устойчив кръгов преход на ръководени от жени МПС в дунавския регион”


Продължителност на проекта в месеци: 30
Начало на проекта:  01/01/2024
Край на проекта: 30/06/2024
Общият бюджет е: 2 399 262,97 евро
Финансиране по Интеррег: 1 919 410,36 евро
 

 

 WE.Circular - Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион
Проект DRP0200020-WE.Circular - Насърчаване на дигиталния и индустриален капацитет за устойчив преход към кръгова икономика на жените предприемачи в Дунавския регион е съ-финансиран от програма Интеррег Дунавски регион 2021-2027.
Той има за цел въз основа на извършени проучвания, обмен на добри практики от различни европейски региони, да повиши дигиталните и бизнес умения на жените предприемачи за индустриалния преход и да предостави на основните заинтересовани страни уменията, необходими за разработване и прилагане на стратегии за интелигентна специализация, подготвяйки жените предприемачи от Дунавския регион за преход към индустрия 4.0, чрез прилагане на модела на кръговата икономика.

Консорциумът по проект включва 26 партньора от 12 държави от Дунавския регион и обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети.

Водещ партньор:
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ), България

Партньори:
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, България
Иновационен регион Щирия ООД, Австрия
Технологичен парк Вараждин ООД, Хърватска
IREAS, Институт за структурна политика, Чехия
Bwcon GmbH, Германия
Търговско-промишлена камара на Щайерска, Словения
Pannon Business Network Association, Унгария
Унгарска агенция за икономическо развитие (MGFU), Унгария
Ropot Boutique SRL, Румъния
Словашка бизнес агенция, Словакия
Организация за развитие на предприемачеството, Молдова
Външнотърговска камара на Босна и Херцеговина
Университет в Сараево, Босна и Херцеговина
Асоциация на бизнес жените в Сърбия

Асоциирани стратегически партньори:
SPIRIT Словения, публична агенция
Министерство на икономиката и индустрията, България
Министерство на националната икономика, Унгария
Кръгова Словакия
Асоциация на Клуба на жените предприемачи, Унгария
Министерство на икономиката на Република Молдова
Министерство на науката, висшето образование и младежта, Босна и Херцеговина
Стопанска камара на Щирия – Отдел "Бизнес и икономически услуги", Австрия
Град Вараждин, Хърватия
Търговско-промишлена камара на Сърбия
Асоциация за устойчиво развитие ViitorPlus, Румъния

 
В периода 12-13 юни 2024 г. Организацията за развитие на предприемачеството (ODA) беше домакин на второто транснационално събитие за обучение и първата среща на транснационалната група на заинтересованите страни в гр. Кишинев, Молдова. Това динамично събитие събра над 45 участници от партньорски организации и заинтересовани страни, нетърпеливи да проучат инициативи в подкрепа на цифровия и кръговия преход.

Първият ден беше пълен с информативни сесии за проекти и инициативи, насочени към насърчаване на дигиталното и кръговото предприемачество.

На втория ден членовете на Транснационалната група на заинтересованите страни се срещнаха за първи път. Партньорите по проекта бяха развълнувани да научат повече за членовете на Консултативния съвет, номинирани от всяка национална група на заинтересованите страни и свързани стратегически партньори.

След въведението бяха представени първите изводи от дванадесетте национални анализа на пропуските в уменията и нуждите на жените предприемачи. Бяха очертани основните нужди от обучение и подкрепа във всяка партньорска страна, както и мотивационните фактори за дигитален и кръгов преход и препоръки за подобрение.

Беше организирана мозъчна атака в четири групи, като участниците работеха както на място, така и онлайн. Резултатите от тези групови сесии ще послужат като основа за по-нататъшното развитие на програмата за обучение WE.Circular, WE.Circular Labs и Транснационалната стратегия за WE Circular Transition.

 


 

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" посрещна участниците в първото опознавателно събитие и партньорска среща по проект “WE.Circular - насърчаване на дигитален и индустриален капацитет за устойчив кръгов преход на ръководени от жени малки и средни предприятия в Дунавския регион”. В него взеха участие близо 40 представители на партньорските организации, които пристигнаха във Варна по покана на водещата организация - Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ). Консорциумът по проекта обединява 14 партньори от 10 държави от Дунавския регион, сред които са национални и регионални организации, университети и частни компании от Австрия, Хърватска, Германия, Словения, Унгария, Словакия, Молдова, Босна и Херцеговина и Сърбия. Освен водещата организация RAPIV България е представена от Варненския свободен университет, Министерството на икономиката и индустрията.
По време на конференцията бяха представени резултатите от реализирани проекти, които са в основата на създаването на “WE.Circular” - “Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”, по който във ВСУ “Черноризец Храбър” бе създаден Център за женско предприемачество. Доц. д-р Елеонора Танкова, заместник-ректор на ВСУ “Черноризец Храбър”, презентира добрите практики от проекта "Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн", по който университетът инициира създаването на Европейска група за териториално сътрудничество по кръгова икономика в Черноморския басейн.
“WE.Circular” цели да преодолее предизвикателствата при прехода към кръгова икономика чрез разработване на иновативни програми за обучение за подобряване на уменията и компетенциите на жените предприемачи. Проектът акцентира върху ускоряването на прехода към кръгова икономика на ръководени от жени бизнеси чрез въвеждане на кръгови бизнес модели. Цели се увеличаване на капацитета на публичните органи за разработване на политически инструменти и програми за преход към кръгова икономика за жени предприемачи.

На 25.01.2024 г. с участието на представители на всички партньорски организации се проведе виртуална партньорска среща по проект„WE.Circular: Насърчаване на дигитален и индустриален капацитет за устойчив кръгов преход на ръководени от жени МСП в Дунавския регион - DRP0200020“ по програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027. Oпределиха се начални дейности и се положиха основите за съвместна работа, която ще продължи до м. юни 2026 г.