гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Управление

Управление

Президент
доц. д-р Красимир Недялков


Кабинет: 214
Email: nedyalkov@vfu.bg
Тел.: 052-356-088

Вицепрезидент
Яни Янев

Кабинет: А 408
Email: yanev@vfu.bg
Тел.: 052-359-507

 

Ректор на ВСУ "Черноризец Храбър"
проф. д-р Петър Христов

Приемен ден: вторник от 14 до 16 часа
Кабинет: 212
Email: rector_vfu@vfu.bg
Тел.: 052-359-620

 
Заместник-ректор по академични дейности
проф. д.ик.н. Димитър Канев

Кабинет: 210
Email: 
dimitar.kanev@vfu.bg
Тел.: 052-359-504
 

 
Заместник-ректор по институционално сътрудничество и развитие
доц. д-р Елеонора Танкова


Email: eleonora.tankova@vfu.bg
Тел.: 052-359-508

 

Академичният съвет

Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научноизследователската дейност на ВСУ. 

Академичният съвет определя образователната и научната политика на ВСУ. Приема произтичащите от Правилника наредби и други вътрешни нормативни актове, регламентиращи дейността на ВСУ. Приема бюджета на ВСУ и упражнява контрол върху неговото изпълнение. Определя броя, условията и реда за прием на студенти, докторанти и специализанти по предложение на факултетните съвети. Определя размера на таксите за обучение по предложение на ФС и др.